ΕΠΑ.Λ. Αργοστολίου: Προσλήψεις για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών

Ο Δ/ντης της Δ/νσης Δ.Ε. Κεφαλληνίας, έχοντας υπόψη τις παρ.16, 17 του αρθ.14 του Ν.1566/1985 και το με, αρ.πρωτ.:125257/Δ2/9-9-2013, έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εκ των παρακάτω κλάδων

ΙΑΤΡΟΙ ΠΕ14.01
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΕ14.02
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ14.03
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ14.06
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ18.07
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ18.09
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕ18.10
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕ18.21
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕ18.25
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΠΕ18.33

για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών  στις καταργημένες ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ. Αργοστολίου.

Τα τυπικά προσόντα των παραπάνω κλάδων μπορείτε να τα δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130809_Parartima_2_Ypoparartima_B.xls

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Δ/νση Δ.Ε. Κεφαλληνίας από Πέμπτη 20-03-2014 έως και Δευτέρα 24-3-2014 και ώρα 12:30.

                                                                                                                 Ο Διευθυντής Δ.Ε.

                                                                                                              Μαρκάτος Δημήτριος

email