Επανέλεγχος Προνοιακών επιδομάτων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης

Προνοιακά επιδόματα

Προνοιακά επιδόματα

Το Αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς ώς επίσημος φορέας παροχής των επιδομάτων Πρόνοιας στον Δήμο Κεφαλλονιάς και στον υποστηριζόμενο διοικητικά Δήμο Ιθάκης θα προχωρήσει σε επανέλεγχο των δικαιολογητικών και ταυτοποίηση όλων των επιδοματούχων του για το έτος 2013.

Παρακαλούνται οι επιδοτούμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους(εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής-δικαστική συμπαράσταση-γονείς ανήλικων τέκνων), που λαμβάνουν τα κάτωθι επιδόματα:

  • Βαριάς αναπηρίας
  • Αιματολογικών παθήσεων
  • Βαριάς νοητικής υστέρησης
  • Εγκεφαλικής παράλυσης
  • Παραπληγικών-Τετραπληγικών Δημοσίου
  • Παραπληγικών-Τετραπληγικών Ανασφαλιστών
  • Τυφλότητας
  • Κίνησης
  • Κώφωση-Βαρηκοϊα
  • Χανσενικών

* Οι Επιδοματούχοι της Παιδικής Προστασίας θα ενημερωθούν μεμονωμένα λόγω της διενέργειας κοινωνικής έρευνας.

Nα προσέλθουν στην Υπηρεσία της Πρόνοιας(Κτίριο «Ξενία», Αργοστόλι).

Στο Ν.Π.Δ.Δ «Ελπίνωρ» στην Ιθάκη(κτίριο Κ.Α.Π.Η),Τομέας Κοινωνικής προστασίας

από 04-11-2013 έως 16-12-2013, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Ταυτότητα του δικαιούχου επιδόματος(για ανήλικους Πιστοποιητικό γέννησης το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

email