Επίδομα θέρμανσης έως 900 ευρώ. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Πετρέλαιο θέρμανσης

Πετρέλαιο θέρμανσης.

Επιστροφή φόρου από 200 έως και 900 ευρώ επί των τιμολογίων αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης και με βάση εισοδηματικά, περιουσιακά και γεωγραφικά κριτήρια, θα λάβουν κατά τη χειμερινή περίοδο τα νοικοκυριά. Η επιστροφή φόρου θα γίνεται εντός δυο εβδομάδων από την ημέρα που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση και θα υπολογίζεται επί της διαφοράς του φόρου και όχι της τιμής. Από τις 15 Οκτωβρίου, που αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο ανεβαίνει στα 330 ευρώ το χιλιόλιτρο, επίπεδα στα οποία μειώνεται αντίστροφα ο φόρος στο πετρέλαιο κίνησης (από τα 412 ευρώ).

Η τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στα 1,40 ευρώ το λίτρο από περίπου 1 ευρώ πέρυσι.

Το μέτρο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 300 εκατ. ευρώ, ενώ αποφασίστηκε η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης ανεξαρτήτως μορφής καυσίμου έως 300 ευρώ σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, όπως οικογένειες που και οι δυο σύζυγοι είναι άνεργοι.

Στη χθεσινή σύσκεψη του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη με τους εκπροσώπους των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση συμφωνήθηκε ότι για την επιστροφή φόρου οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής 4 κριτήρια:

1. Εισόδημα. Δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν ατομικό εισόδημα 14.000 – 15.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα τρία πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Για τις οικογένειες το όριο εισοδήματος καθορίζεται στα 24.000 – 25.000 ευρώ, με προσαύξηση επίσης κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τρία.

2. Ακίνητη περιουσία. Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100.000 – 120.000 ευρώ για τον άγαμο ή τα 180.000 – 200.000 ευρώ για τον έγγαμο.

3. Επιφάνεια κύριας κατοικίας. Το όριο τίθεται στα 120 τ.μ πρώτης κατοικίας. Επιστροφή φόρου θα δικαιούνται και όσοι κατοικούν σε κατοικία μεγαλύτερης επιφάνειας και πληρούν να υπόλοιπα κριτήρια. Ωστόσο το ποσό της επιστροφής φόρου θα περιορίζεται για το τμήμα της κατοικίας που αντιστοιχεί στα 120 τ.μ.

Πώς θα γίνει η επιστροφή φόρου
Οι καταναλωτές θα καταχωρίζουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας) σε ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ, και θα διαπιστώνουν απευθείας αν είναι δικαιούχοι επιστροφής φόρου για το πετρέλαιο που καταναλώνουν με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια. Εφόσον δικαιούνται επιστροφή φόρου, το ύψος της θα προσδιορίζεται αυτόματα από το σύστημα της ΓΓΠΣ μετά τον χωρισμό της χώρας σε τέσσερις ζώνες στις οποίες έχουν καθοριστεί μέγιστες καταναλώσεις επί των οποίων υπάρχει δικαίωμα επιστροφής.

Συγκεκριμένα:

Α΄ Ζώνη : Η μέγιστη κατανάλωση ορίζεται στα 3.000 λίτρα, επομένως η μέγιστη επιστροφή διαμορφώνεται στα 900 ευρώ.

Β΄ Ζώνη: Η μέγιστη κατανάλωση ορίζεται στα 1.800 λίτρα και η μέγιστη επιστροφή στα 550 ευρώ.

Γ΄ Ζώνη: Η μέγιστη κατανάλωση είναι 1.000 λίτρα και η μέγιστη επιστροφή στα 300 ευρώ.

Δ΄ Ζώνη: Η μέγιστη κατανάλωση 600 λίτρα και η μέγιστη επιστροφή 200 ευρώ.

email
Πηγή άρθρου: imerisia.gr