Επιμορφωτικό σεμινάριο από την ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών

ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών

ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών

Η ΕΠΑ.Σ Β. Νοσηλευτών  του Γ.Ν.Κεφαλονιάς (Κέντρο Εκπαίδευσης), με την συνεργασία της Διοίκησης του Γηροκομείου Αργοστολίου θα πραγματοποιήσει εντατικό εβδομαδιαίο επιμορφωτικό Σεμινάριο, με σκοπό την αναβάθμιση του προσωπικού του Ιδρύματος  και των παρεχόμενων Νοσηλευτικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα στις 05-11-2012 και ώρα 12.00΄και θα πραγματοποιηθεί στα  άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια της Σχολής με έμφαση κύρια  στην πρακτική Νοσηλευτική διεργασία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο και την ευθύνη των εισηγήσεων θα έχει ο Διευθυντής της Σχολής και το εκπαιδευτικό προσωπικό της.

Στο τέλος του Σεμιναρίου θα δοθούν και τα σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης.

email