Επιστολή για δικαιούχους ΕΣΠΑ Ιθάκης

ΕΣΠΑ - Τουρισμός

ΕΣΠΑ – Τουρισμός

Προς:1.Υπουργό Ανάπτυξης κ.Χατζηδάκη Κωνσταντίνο

2.ΕΦΕΠΑΕ

Κοιν.Διαχειριστική Ευρ. Προγραμμάτων.

Κύριε Υπουργέ

Με την 2389/1601/Α2/06-02-2014 απόφαση σας έγινε ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα ΄΄Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού,Εμπορίου και Υπηρεσιών΄΄,του Δήμου Κεφαλληνίας ,μετά από την κήρυξη του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι στην πιο πάνω απόφαση δεν έχουν ενταχθεί οι δικαιούχοι της Ιθάκης [πέντε τον αριθμό].

Επειδή και το νησί της Ιθάκης ανήκει στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα[Π.Ε Κεφραλληνίας και Ιθάκης],

Επειδή και εκεί έχουν γίνει σοβαρές ζημιές από τους τελευταίους καταστροφικούς σεισμούς,

Επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνουν τεχνικές εργασίες λόγω της συνεχιζόμενης σεισμικής δραστηριότητας,

Ζητάμε να ισχύσει το ίδιο καθεστώς και στην Ιθάκη και να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι δικαιούχοι που έχουν έδρα εκεί.

Ο Πρόεδρος

Θ. Μιχαλάτος

email