Αίτηση αναμπέλωσης παλαιών αμπελιών με χρηματοδότηση

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ενημερώνει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό αμπελοκαλλιεργητή ότι, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2014-2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα είναι τα προς αναδιάρθρωση αμπελοτεμάχια να έχουν δηλωθεί στο Αμπελουργικό Μητρώο και να έχει κατατεθεί Δήλωση συγκομιδής σταφυλιών τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3832/75322/18.6.13 Κοινή Υπουργική Απόφαση τα κονδύλια που προβλέπονται για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο ανέρχονται στα 10 εκατ. ευρώ. Επιδοτείται η εκρίζωση και η προετοιμασία εδάφους, ή ο επανεμβολιασμός, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας εισοδήματος, η αγορά και η φύτευση πολλαπλασιαστικού υλικού και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί υποβάλλουν αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης έως και 15 Μαΐου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών.

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης χορηγεί την Δήλωση εκμετάλλευσης με τα συγκεκριμένα αμπελοτεμάχια στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης που αφορά την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, σε συνεννόηση με τον αμπελουργό, παραδίδει φυτά (πιστοποιημένα έριζα υποκείμενα) από «καθαρές» ένσπερμες και άσπερμες ποικιλίες που προέρχονται από υγιές μητρικό υλικό το οποίο έχει επιλεγεί από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς και παραγωγικούς, για κάθε ποικιλία αμπελώνες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στα γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι.

Για τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας Π. Καλαφάτης, Πρόεδρος Δ.Σ.

email