Αιτήσεις για Προγράμματα Αγροτικής Εστίας – Δικαιούχοι

ΟΓΑ

ΟΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού, Ιαματικού Τουρισμού, Εκδρομών και Δωρεάν Παροχής Βιβλίων του ΟΓΑ/ΛΑΕ για το έτος 2015,    ξεκινάει στις 11 Ιουνίου 2015 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω Κ.Ε.Π.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ:

 1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ,
 2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση  καταβολής των οφειλών και τηρούν  τους όρους αυτής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,
 3. Οι σύζυγοι των ως άνω προσώπων, εφόσον είναι δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας,
 4. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων που είναι έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ,
 5. Δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Α). Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, τα οποία θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του), θεωρημένα – σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Β). Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για κάθε δικαιούχο.

Γ). Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόκομμα καταβολής εισφορών.

Δ). Τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ – χήρες με ανήλικα, ορφανά τέκνα τα οποία επιτροπεύονται από τη χήρα ή τρίτα πρόσωπα, θα πρέπει να προσκομίσουν και την επιστολή που τους έχει αποστείλει ο ΟΓΑ.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Π.:

– ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (21ης Μαΐου, τηλ. 2671361000) ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 7.30 – 20.00  ΣΑΒΒΑΤΟ: 8.00 – 14.00

– ΠΑΛΙΚΗΣ (Μαρ. Γερουλάνου τηλ 2671361820) ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 7.30 – 20.00  ΣΑΒΒΑΤΟ: 8.00 – 14.00

 • ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ (Κεραμειές τηλ. 2671361800) :ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 7.30 – 15.30
 • ΕΛΕΙΟΥ/ΠΡΟΝ. ( Πόρος τηλ. 2671361630):ΔΕΥΤΕΡΑ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:7.30 – 14.30
 • ΣΑΜΗΣ (πρ. Δημαρχείο τηλ. 2674360521): ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 7.30 – 15.30
 • ΠΥΛΛΑΡΟΥ( Δημαρχείο τηλ. 2674360620):ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 7.30 – 15.30
 • ΕΡΙΣΟΥ (Βασιλικάδες, τηλ. 2674360302): ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 7.30 – 15.30
 • ΟΜΑΛΩΝ (Φραγκάτα τηλ. 2671086078): ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 7.30 – 15.30

Ο Αρμόδιος Α/Δήμαρχος

Παπαδάτος Νικόλαος

email