Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας από Υπηκόους τρίτων χωρών

Ελληνομάθεια

Ελληνομάθεια

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013 εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
  • να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Τρίτη 15/10/2013 έως και την Δευτέρα 4/11/2013, στα  σχολεία   Δεύτερης  Ευκαιρίας(ΣΔΕ) :

όπου   για τον Δήμο  μας  αλλά και για  τα Ιόνια Νησιά   είναι   στην Κέρκυρα   , στο σχολικό Συγκρότημα  Μηλιάς-Κυνοπιαστών ΤΚ 49084 , Τηλ. 26610-44997

ή   εναλλακτικά     στην Πάτρα Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 Ζαβλάνι , ΤΚ 26441    τηλ  2610 – 462086  , καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 16:30 έως 20:30.

–      Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο, αξίας εξήντα (60) ευρώ, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333).

–      Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες   και    χορήγηση   έντυπου  αίτησης συμμετοχής ,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από   το  Αυτοτελές   Γραφείο    Παιδείας –Πολιτισμού & Απασχόλησης   του Δήμου Κεφαλλονιάς  , Κτίριο Ξενία  28100 Αργοστόλι, Υπεύθυνος  κος Βουτσινάς Φραγκίσκος  , τηλ .2671362631   τις  εργάσιμες  ώρες  και ημέρες   και   από   την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: www.gsae.edu.gr  και στα τηλέφωνα:  213 – 131 1667   ή   και   213 – 131 167 8 213 – 131 1652