Εξώδικο έστειλαν τα ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς στον περιφερειάρχη

ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς

ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς.

Όπως γνωρίζετε δυνάμει των παρακάτω αναλυτικά αναφερομένων τιμολογίων το έτους 2012 μας οφείλετε από σχολικά μισθωμένα λεωφορεία το συνολικό ποσό των 461.767,36 ευρώ ήτοι αναλυτικά:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α
Β206 2012 210,914.39
Β218 2012 68,361.68
Β219 2012 55,294.86
Β222 2012 38,433.00
Β231 2012 60,901.92
Β234 2012 27,861.51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 461,767.36

 

 

 

Το παραπάνω ποσό με το με αριθμό πρωτ. 51695/15537 (17-10-2012) έγγραφό σας που απευθύνεται σε εμάς αλλά και στην Τράπεζα Πειραιώς υποκατάστημα Αργοστολίου βεβαιώνεται το ύψος της οφειλής σας προς εμάς από την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας βάσει σχετικών παραστατικών στο ποσό που αναφέραμε παραπάνω ήτοι σε 461.767,36 ευρώ.

Ήδη σας αποστείλαμε την από 31-10-2012 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση-γνωστοποίησή μας κοινοποιούμενη σε εσάς, στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου κο Λιονάτο και στον κο Περιφερειάρχη κο Σπύρο Σπύρου ζητώντας να μας καταβάλετε εντός 10 ημερών το οφειλόμενο ποσό των 461.767,36 ευρώ, πλην όμως από τότε μέχρι και σήμερα δεν μας τα έχετε καταβάλλει παρόλες τις προφορικές υποσχέσεις που δώσατε στην πληρεξουσία δικηγόρο μας ότι θα καταβάλετε τα χρήματα εντός της εβδομάδος εφόσον μάλιστα τα χρήματα αυτά υπάρχουν ήδη.

Σας κάνουμε γνωστό με την παρούσα επιστολή μας ότι αν δεν μας εξοφλήσετε μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2012 θα βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση να σταματήσουμε την μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους λόγω των υπέρογκων εξόδων που αντιμετωπίζουμε.

email