Έξωση στους κακοπληρωτές ενοικιαστές με διαδικασίες εξπρές

Ενοικιοστάσιο

Ενοικιοστάσιο(Πηγή φωτογραφίας:elenatzakou.blogspot.com)

Ο νόμος του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη «δίκαιη δίκη» (ν.4055/12) προβλέπει διαδικασίες-εξπρές  για την προστασία των ιδιοκτητών ακινήτων απέναντι σε κακοπληρωτές ενοικιαστές.

Στον εν λόγω νόμο, μετά από πιέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ενσωματώθηκαν διατάξεις (τα άρθρα 15 και 19 του νομοθετήματος) που έχουν στόχο οι ιδιοκτήτες να εισπράξουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από χιλιάδες ενοικιαστές.

Τα απλήρωτα ενοίκια για φέτος ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να μην φορολογηθούν για έσοδα που ποτέ δεν έφθασαν στα χέρια τους, εκχωρούν στο Δημόσιο τα δικαιώματα είσπραξης των μη καταβληθέντων μισθωμάτων.

Όπως επισημαίνει το “Έθνος της Κυριακής” η διαδικασία για την αποβολή του δύστροπου μισθωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, γίνεται με τρεις τρόπους και συγκεκριμένα:

 1. Με εξώδικο ή με αγωγή γίνεται η καταγγελία της μίσθωσης και ο μισθωτής μέσα σε προθεσμία 30 ημερών πρέπει να πληρώσει όσα χρωστά, διαφορετικά την 30ή ημέρα λύνεται αυτοδίκαια η μίσθωση και προσδιορίζεται δικάσιμος.

Η υπόθεση συζητείται με μάρτυρες και η απόφαση εκδίδεται μετά 3-4 μήνες.

 2. Κατάθεση αγωγής για δυστροπία, με την οποία δεν καταγγέλλεται η μίσθωση, αλλά ζητείται να διαταχθεί η απόδοση του ακινήτου. Ο ενοικιαστής έχει προθεσμία μέχρι τη συζήτηση της αγωγής να πληρώσει τα ενοίκια και αν γίνει αυτό η δίκη καταργείται.

Σε περίπτωση επανειλημμένης δυστροπίας, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να συνεχιστεί η δίκη και να εκδοθεί απόφαση έξωσης.

 3. Εκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου χωρίς δίκη. Πρόκειται για το νέο τρόπο είσπραξης των οφειλόμενων ποσών με διαδικασίες-εξπρές. Για να εκδοθεί μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, να κοινοποιηθεί εξώδικο στον ενοικιαστή μέσα σε 15 ημέρες και να κατατεθούν στο δικαστήριο τα απαραίτητα έγγραφα.

 Η διαδικασία αυτή διαρκεί μόλις 50 ημέρες.

Πηγή άρθρου: directnews.gr