Φορολογική ενημερότητα από τα Κ.Ε.Π

ΚΕΠ

ΚΕΠ

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015  τα κ.ε.π. μπορούν να χορηγούν Φορολογική Ενημερότητα σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
  1. Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος για Φυσικά Πρόσωπα (οποιοδήποτε τελευταίας 5ετίας) – για τις επιχειρήσεις δεν απαιτείται –
  1. Νόμιμη Εξουσιοδότηση σε περίπτωση αιτήματος μέσω τρίτου προσώπου.

Πληροφορίες: Δ/νση Κ.Ε.Π.: Αργοστόλι, 21ης Μαΐου -τηλ. 2671361000

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Παπαδάτος

email