Φωτοβολταϊκά αγροτών: εισφορά, προθεσμίες και εγγυητικές στην ατζέντα ΠΑΣΕΓΕΣ-ΥΠΕΚΑ

Φωτοβολταικά αγροτών

Φωτοβολταικά αγροτών

Τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε χωράφια από αγρότες έθεσε αντιπροσωπεία της ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνάντηση στοΥΠΕΚΑ, το πρωί της Τρίτης 28 Αυγούστου με τον υφυπουργό, Μάκη Παπαγεωργίου.

Η αντιπροσωπεία της ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελούμενη από τον πρόεδρο Τζανέτο Καραμίχα, το γενικό διευθυντή Γιάννη Τσιφόρο και το αρμόδιο στέλεχος Μιχάλη Σμύρη αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιβολής έκτακτης εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των ήδη λειτουργούντων αγροτικών φωτοβολταϊκών δεδομένου ότι ήδη φορολογούνται  αλλά και λόγω του μικρού αριθμού τους και της σημαντικής αποθάρρυνσης που θα προκύψει στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους.

«Αν η αποτροπή δεν είναι εφικτή, η επιβολή της εισφοράς αυτής, να πραγματοποιηθεί για τους αγρότες με αντικειμενικά κριτήρια», τονίστηκε χαρακτηριστικά από πλευράς ΠΑΣΕΓΕΣ.

Tο πιο σημαντικό ζήτημα που τέθηκε από την πλευρά της ΠΑΣΕΓΕΣ ήταν η χρονική παράταση προθεσμιών (18μηνο) μέχρι την ρύθμιση του χρηματοδοτικού προβλήματος της χώρας λαμβάνοντας υπόψη και της αδυναμίας της ΔΕΗ να υλοποιήσει έγκαιρα τα απαραίτητα έργα σύνδεσης.

Ένα άλλο ζήτημα που έθεσε η ΠΑΣΕΓΕΣ είναι η δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής με τροποποίηση της Υ.Α. 24839 (ΦΕΚ Β 1901/3.12.2010) και του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος εργασιών σύνδεσης (εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη οι σχετικές εργασίες από τη ΔΕΗ) στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι αγρότες έγγραφα δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να υλοποιήσουν την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε ενημέρωση από τη ΔΕΗ για την πορεία των αγροτικών φωτοβολταϊκών με προσθήκη στους σχετικούς πίνακες του δικτυακού τόπου του ΔΕΔΔΗΕ στήλης με την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων αγοραπωλησίας (18μηνο).

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ τόνισαν την σημασία του προγράμματος εγκατάστασης αγροτικών φωτοβολταϊκών για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος στην ύπαιθρο.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός σημείωσε ότι θα εξετάσει όλα τα παραπάνω που έθεσε η ΠΑΣΕΓΕΣ.