Οι μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού της ΔΕΗ

ΔΕΗ

ΔΕΗ

«Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι από τις εταιρείες, οι οποίες εφάρμοσαν, άμεσα και αμελλητί, το σύνολο της νομοθεσίας που αφορούσε τις μειώσεις του μισθολογικού κόστους, για το σύνολο του προσωπικού και των στελεχών», αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αρθούρος Ζερβός,σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού και των στελεχών της επιχείρησης.

Όπως προκύπτει από το έγγραφο, σήμερα το ανώτατο όριο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών για το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ανώτατο όριο καθαρών τακτικών αποδοχών ύψους 2.800 ευρώ.

Ο κ. Ζερβός διευκρινίζει ότι, με απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου, στο ποσό αυτό εμπίπτουν οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, συμπεριλαμβανομένης και της οικογενειακής παροχής.

Ποιος είναι ο μηνιαίος μισθός των εργαζομένων στη ΔΕΗ, από τον διευθυντή μέχρι και τον χαμηλότερο αμειβόμενο υπάλληλο, είχε ζητήσει ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Καλαντζής, με αναφορά μάλιστα στη θέση κάθε εργαζόμενου και σε απάντηση της ερώτησης αυτής, διαβιβάστηκαν και τα στοιχεία στη Βουλή.

Στην έγγραφη απάντησή του, ο πρόεδρος της ΔΕΗ επικαλείται, πάντως, απολογιστικά στοιχεία δαπανών μισθοδοσίας του Γ΄ Τριμήνου του 2012, τα οποία διαβιβάστηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και δείχνουν ότι η μείωση του μέσου κατά κεφαλή μηνιαίου μισθού ανέρχεται στο 37% έναντι του 2009, «υπερβαίνοντας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τον στόχο που θέτει ο Ν. 4024/2011», ο οποίος είναι ο νόμος για το Ενιαίο Μισθολόγιο.

«Μετά το 2009, το μισθολογικό κόστος στον Όμιλο ΔΕΗ μειώνεται σημαντικά και σταθερά. Κατά την περίοδο 2009- 2012, η μισθοδοσία θα έχει μειωθεί συνολικά κατά 600 εκατομμύρια ευρώ και πλέον. Κατά την ίδια περίοδο, η μέση ανά εργαζόμενο, μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 37%», αναφέρει ο πρόεδρος της ΔΕΗ.

Για το ποσοστό μείωσης των αμοιβών σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009, ο πρόεδρος της ΔΕΗ ενημερώνει ότι έχουν επιβληθεί περικοπές μισθών που κυμαίνονται από 25% για τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους έως και 50% στα διευθυντικά στελέχη. Για δε τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, όπως σημειώνει, το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται μεταξύ 72% και 75%.

Αναλυτικότερα η μισθοδοσία του προσωπικού της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές Βασικών Οργανικών Κλιμακίων και τους διευθυντές Κλάδου, το ανώτατο όριο αποδοχών ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 2.600- 2.800 ευρώ καθαρές μηνιαίες αποδοχές και που αποτελεί και τον ανώτατο μισθό σε όλη την επιχείρηση και τις θυγατρικές της (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες).

Για τους διπλωματούχους μηχανικούς, το σύνολο των τακτικών αποδοχών, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, ανέρχεται από 1.192 ευρώ (για νεοπροσλαμβανόμενο) έως 3.737 ευρώ (κατά το τέλος του εργασιακού βίου) και καθαρές αποδοχές από 800 έως 2.400 ευρώ, αντίστοιχα.

Για τους πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τις αντίστοιχες περιπτώσεις, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, το σύνολο των τακτικών αποδοχών κυμαίνεται από 987 έως 3.636 ευρώ, που αντιστοιχεί σε καθαρές αποδοχές από 600 έως 2.300 ευρώ, αντίστοιχα.

Για τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, το σύνολο των αποδοχών κυμαίνεται από 960 έως 3.263 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 600 έως 2.100 ευρώ καθαρά.

Για τους μισθωτούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το σύνολο των τακτικών μηνιαίων αποδοχών κυμαίνεται από 689 έως 2.754 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 450 έως 1.700 ευρώ καθαρά.

Για τους μισθωτούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το σύνολο των τακτικών μηνιαίων αποδοχών κυμαίνεταιαπό 572 ευρώ για νεοπροσλαμβανόμενο έως 1.793 ευρώ, που αντιστοιχούν σε καθαρές αποδοχές 400 έως 1.100 ευρώ.

Πηγή άρθρου: nooz.gr