Η τοποθέτηση του Δ.Γεωργόπουλου στο Δ.Σ του “Απόπλου”

Δ.Γεωργόπουλος

Δ.Γεωργόπουλος

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς – Ιθάκης «Απόπλους», που λειτουργεί ήδη σαν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η «εταιρική συνεισφορά» των συμμετεχόντων φορέων και κυρίως του βασικού χρηματοδότη, που είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) καθορίζεται σε συγκεκριμένο ποσό για τον κάθε εταίρο, αντί της προγενέστερης εισφοράς βάσει ποσοστού επί του προϋπολογισμού.

Η τροποποίηση γίνεται κάτω από την πίεση να μπορέσει να εκταμιευθεί ποσό περίπου 61.000 ευρώ, από την Περιφέρεια, που είναι απαραίτητο για να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες στου Κέντρου. Βάσει γνωμοδότησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο πλαίσιο του Καλλικράτη δεν είναι δυνατή η παροχή επιχορηγήσεων στα Κέντρα Πρόληψης, όπως γινόταν παλιότερα (από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και άλλους φορείς).

Η διατύπωση που μπαίνει στο καταστατικό είναι ενδεικτική:

«Η εταιρική εισφορά για την ΠΙΝ (για φέτος) καθορίζεται στο ποσό των 61.236 ευρώ. Η εταιρική εισφορά για τα επόμενα έτη μπορεί να διαφοροποιείται χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το ως άνω ποσό, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού».

Η συνολική μας τοποθέτηση για το θέμα είναι η εξής:

Α) Η τροποποίηση αυτή δεν αλλάζει τη συνολική γραμμή πλεύσης και λειτουργίας του Κέντρου, δηλαδή τη λειτουργία του σε εταιρική ανταγωνιστική βάση, που καθορίστηκε από την εναρμόνιση του Κέντρου με το πλαίσιο των Καλλικρατικών αλλαγών (προηγούμενη αλλαγή καταστατικού και ονομασίας 21/12/2011). Δε γίνεται βάσει αλλαγών που εκτιμά το ΔΣ ότι απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες για παρέμβαση στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της πρόληψης. Γίνεται κάτω από τον εκβιασμό της στάσης πληρωμών και της αναστολής λειτουργίας του. Η τροποποίηση του καταστατικού συνιστά μια νέα προσαρμογή, με την οποία τίθεται «οροφή» στη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και γίνεται αποδεχτός ο δήθεν ρεαλισμός ότι αυτή και κάθε άλλη δημόσια στήριξη δε μπορεί παρά να αποδυναμώνεται. Η κατάργηση της δυνατότητας επιχορήγησης αλλά και το συνολικό οικονομικό πλέγμα που διαμορφώνεται γύρω από το Κέντρο, σημαίνει περαιτέρω υποταγή του σχεδιασμού και των δράσεών του στον οικονομικό στραγγαλισμό, επιτάχυνση της ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας, «σπρώξιμο» στη χρεωκοπία.

Β) Η ουσιαστική αλλαγή, που ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες είναι η θέση που επανειλημμένα έχουμε διατυπώσει: Τα Κέντρα Πρόληψης πρέπει να χρηματοδοτούνται από το κράτος κατά 100% και όχι κατά 50% όπως ισχύει σήμερα. Η κυβέρνηση να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία τους. Να φροντίσει για την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Υγείας και τη στράτευση όλου του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού μιας σειράς κοινωνικών δομών στην ενιαία στρατηγική μιας αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης. Να δημιουργηθεί στο Νομό «στεγνό» θεραπευτικό κέντρο για τα ναρκωτικά. Να εξαιρεθεί το προσωπικό των Κέντρων από κάθε μορφής εργασιακής εφεδρείας. Καμία υποκατάσταση της μόνιμης σταθερής εργασίας με την ελαστικοποιημένη των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεσα Περιφέρεια και Δήμος Κεφαλονιάς να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζω ΚΑΤΑ στην τροποποίηση, όχι από τη σκοπιά της υπεράσπισης των σημερινών αδιεξόδων αλλά από τη σκοπιά της φιλολαϊκής προοπτικής που περιέγραψα.

email