Εικόνες από την Περιφορά Επιταφίων σε Σάμη,Καραβόμυλο,Βλαχάτα 21ας

Μερικές εικόνες από την περιφορά των Επιταφίων στην Σάμη και τον Καραβόμυλο από τον Τάσο Καβαλλιεράτο.

ΣΑΜΗ

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ

Από τα Βλαχάτα 21ας στην Λειβαθώ από τον Δημήτρη Χρηστάτο