Εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΕΟΠΠΥ

ΕΟΠΠΥ

Με την υλοποίηση του Προγράμματος «Εισιτήριο ελεύθερης Πρόσβασης» οι πολίτες (και τα προστατευόμενα μέλη τους) που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, έχουν την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας & πρόληψης, και πιο συγκεκριμένα:

● Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς,

● Δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις (κατόπιν παραπομπής από γιατρό)

Ο ωφελούμενος θα επιλέγει το φορέα του Δημοσίου, την ιδιωτική μονάδα ή τον ιδιώτη ιατρό, στον οποίο θα απευθύνεται για να εξυπηρετηθεί.

(Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.healthvoucher.gr)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Απαιτείται να πληρούνται τα κριτήρια:

1. Τα άτομα που ήταν άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα,

2. Το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, στην περίπτωση εγγάμων που υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση, να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ,

3. Να έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή μέλους ΕΕ, να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα μας και να είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Απαιτούνται για τους άμεσα ή έμμεσα δικαιούχους τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης έτους 2012 (ή βεβαίωση απόδοσης αφμ για μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης),

2. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),

3. Δελτίο Ταυτότητας

Πληροφορίες, ΑΙΤΗΣΕΙΣ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών:

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: Δευτέρα- Παρασκευή, 08.00 πμ έως 08.00 μμ & Σάββατα, 08.30 έως 13.30,

ΠΑΛΙΚΗ: Δευτέρα- Παρασκευή, 08.00 πμ έως 08.00 μμ & Σάββατα, 08.30 έως 13.30,

Κ.ΕΠ. Λοιπών Δ. Ενοτήτων: Δευτέρα – Παρασκευή, 7.30 έως 15.30

Υποβολή Αιτήσεων μέσω Κ.Ε.Π. από 02 Σεπτεμβρίου 2013

Η Αντιδήμαρχος

Αυγουστάτου Αθηνά

email