Ιθάκη: Δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση των Λυκείων στους σχολικούς αγώνες στίβου

Ιθάκη

Ιθάκη

Σας στέλνουμε την παρούσα επιστολή, για να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας όσον αφορά την αντιμετώπιση των Λυκείων Ιθάκης στους σχολικούς αγώνες στίβου, που διεξήχθησαν στην Κεφαλονιά 02/04/2014. Δεδομένου ότι η Ιθάκη ανήκει στον Ν. Κεφαλληνίας θα πρέπει να λαμβάνει ίση αντιμετώπιση με αυτήν της Κεφαλονιάς. Αφού υπήρχε πιθανότητα απεργίας των πλοίων, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είχατε μεριμνήσει για την διεξαγωγή των αγώνων σε διαφορετική ημερομηνία, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά μας εκεί.

Βέβαια, αξίζει να επισημάνουμε, ότι ανεξάρτητα από την πιθανότητα απεργίας, ότι στην ώρα έναρξης των αγώνων θα ήταν σωστό να είχε υπολογιστεί και η ώρα άφιξης μας. Εφ” όσον θα ήμασταν στο Αργοστόλι στις 10:00 π.μ., αυτή θα έπρεπε να ήταν και η ώρα έναρξης, ώστε να δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής σε όλους τους μαθητές.

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.

Ζητούμαι άμεση ανταπόκριση και αναμένουμε την απάντηση σας.

Το πρωτότυπο κείμενο

Κείμενο

Με εκτίμηση, Τα 15 μελή των Λυκείων Ιθάκης

email