Κ.Ε.Π: Ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

ΚΕΠ

ΚΕΠ

Τα Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2012 λήγουν στις 15 Νοεμβρίου 2013.

Η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013 πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς από 07 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Μετακίνησης,
  • Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση Απογραφής ΑμεΑ ή Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της (πρωτότυπο & φωτοτυπία),
  • Αίτηση (υπάρχει έντυπο στα Κ.Ε.Π.),
  •  Βιβλιάριο Υγείας,
  • Δελτίο Ταυτότητας (πρωτότυπο & φωτοτυπία)

Την αίτηση & τα δικαιολογητικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, οι κηδεμόνες ή νόμιμοι πληρεξούσιοι αυτών.

Η έκδοση Νέων Δελτίων θα πραγματοποιείται απ’ ευθείας από την Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Δνση: Χαροκόπου & Μομφεράτου Αργοστόλι, τηλ. 26713-62700

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Π.

Αργοστολίου & Παλικής: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08.00 π.μ. έως 08.00 μ.μ

Σάββατο: 08.30 πμ έως 13.30 μμ

Λοιπά Κ.Ε.Π., Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 07.30 π.μ. έως 03.30 μ.μ.

email