Κανένας υπάλληλος δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Με αφορμή δημοσιεύματα, που φέρουν να τίθενται σε διαθεσιμότητα 10 υπάλληλοι των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανακοινώνεται ότι ουδείς υπάλληλος δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα, καθώς δεν εμπίπτει καμία των περιπτώσεων εργαζομένων στο Νόμο 4093/2012, στις διατάξεις που αφορούν την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους.