Κεφαλονιά: Νέα αιτήματα για αυτοψίες σε ζημιές οικοσυσκευών

Ζημιές από τον σεισμό

Ζημιές από τον σεισμό

Νέα αιτήματα για αυτοψίες σε ζημιές οικοσυσκευών για κύρια κατοικία, θα γίνονται δεκτά με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

– Αίτηση συμπληρωμένη με υπογραφή του δικαιούχου (σε περίπτωση που υποβληθεί από άλλο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση)

– Ε1 έτους 2013

– Λογαριασμός ΔΕΗ του ακινήτου

– Δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου

– Μισθωτήριο συμβόλαιο (αν μισθώνεται η κατοικία)

– ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου

– (Αν υπάρχουν συγκάτοικοι, απαιτείται να προσκομιστούν και τα δικά τους Ε1 του 2013)

Η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα κατατίθεται από το δικαιούχο αυτοπροσώπως η με εξουσιοδότηση σε τρίτον, στον παιδικό σταθμό «Στέλλα Κουρούκλη» για την περιοχή της Παλλικής και στο τμήμα Πρόνοιας για την περιοχή του Αργοστολίου.

email