Κεφαλονιά: Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλλονιάς ανκοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δίμηνης διάρκειας, δύο ατόμων (2) και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στους Παιδικούς Σταθμούς , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα ( τυπικά προσόντα) .

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Να πληρούν τα τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Α’Μέρους του Ν. 3584/07 ( Υποβολή Υ.Δ).

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομική τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

4. Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας

5. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Κεφαλλονιάς ( Λ. Βεργωτή 131 Αργοστόλι , πληροφορίες γραφ. Προέδρου τηλ. 26710-22425) , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από σήμερα 09/09/2013 έως και 13/09/2013, λόγω των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών στο τομέα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αργοστολίου & Παλικής, που ανήκουν στην υπηρεσία μας Α/Α Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική Διάρκεια 1 (ΤΕ) Βρεφονηπιοκόμων ή (ΔΕ) Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2 δύο (2) μήνες

email
Πηγή άρθρου: dikaiologitika.gr