Λιπάσματα: πρόβλημα ή αναγκαίο κακό;

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός τονίζει στον επαγγελματία αλλά και στον ερασιτέχνη Θιακο-Κεφαλλονίτη παραγωγό την σημασία της κατά το δυνατόν καλύτερης χρήσης λιπασμάτων διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν αποτελεί βιώσιμη λύση των ντόπιων αγροτικών προϊόντων η κατάργησή τους.

Είναι γνωστό ότι έντομα, μύκητες και μικροοργανισμοί απειλούν και καταστρέφουν τις γεωργικές καλλιέργειες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησε στην παρασκευή επιθυμητών λιπασμάτων, νέων ποικιλιών με αυξημένες απαιτήσεις σε θρεπτικά, αλλά και γεωργικών μηχανημάτων, δίνοντας νέα ώθηση στη γεωργία στοχεύοντας στην αύξηση και προστασία της αγροτικής παραγωγής.

Όπως όλες οι υπερβολές σε ενέργειες του ανθρώπου στο περιβάλλον, έτσι και η λίπανση των καλλιεργειών εάν δεν γίνει με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο, θα οδηγήσει σε αποτελέσματα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα.

Ο κύριος σκοπός της σύγχρονης λίπανσης των αμπελιών, των οπωροφόρων , των εσπεριδοειδών και των ελαιόδεντρων είναι να βελτιωθεί η λίπανση σε αρμονία με την φυσικοχημική- μικροβιολογική γονιμότητα του εδάφους, την απόδοση και την ποιότητα.

Κάθε ποσότητα τροφής που καταναλώνεται αντιστοιχεί σε ποσά των θρεπτικών στοιχείων που αφαιρούνται από το έδαφος. Η έλλειψη που παρουσιάζεται και διαπιστώνεται από τη μειωμένη παραγωγή, η οποία δεν οφείλεται στις ιδιότητες του εδάφους, πρέπει να αντισταθμίζεται με τη προσθήκη ουσιών που τις περιέχουν.

Η γνώση της συμπεριφοράς των θρεπτικών στο έδαφος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ποσών για κάθε έδαφος και κάθε καλλιέργεια. Για στοιχεία όπως ο φώσφορος και στα αργιλώδη εδάφη το κάλι, αλλά και τα περισσότερα από τα ιχνοστοιχεία όπως ψευδάργυρο, βόριο και σίδηρο, οι λιπάνσεις έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός επιπέδου διαθεσιμότητάς τους, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.

Αντίθετα, το άζωτο, του οποίου η νιτρική μορφή είναι ιδιαίτερα κινητική, για την ικανοποίηση των συνολικών αναγκών της κάθε καλλιέργειας, η λίπανση πρέπει να αντιστοιχεί στις επιμέρους ανάγκες στα διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων παραγωγών ελληνικών λιπασμάτων υψηλής τεχνολογίας και έχει εξασφαλίσει σταθερές συνεργασίες μαζί τους.

Ως αποτέλεσμα επενδύει στο ενισχυμένο λίπασμα για όλες τις καλλιέργειες και έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μπορεί να προσφέρει την λύση στο κάθε Κεφαλλονίτη και Θιακό παραγωγό για εύστοχη λίπανση, με λιγότερα κιλά λιπάσματος ανά στρέμμα, με αύξηση σοδειάς που ισοδυναμεί μεγαλύτερο κέρδος με λιγότερη δαπάνη προστατεύοντας το περιβάλλον.

Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης