Λειτουργία αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Αγίου Γεωργίου

Κάστρο Αγ.Γεωργίου

Κάστρο Αγ.Γεωργίου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ αριθμ. 596/28-04-2014 έγγραφο της 20ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο Κάστρο Αγίου Γεωργίου, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του και θα είναι ανοικτό για το κοινό με έναν αρχαιοφύλακα από Τρίτη έως Κυριακή και ώρες από 8:30 έως 15:30

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email