Λειτουργία Εργαστηρίου Πληροφορικής

Η Κίνηση «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ

Η Κίνηση «ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και των δράσεων της, η Κίνηση ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ συμμετέχει στην σύσταση, οργάνωση και λειτουργία «Εργαστηρίου Πληροφορικής».

Η λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στόχο έχει την λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού στις Τ.Π.Ε., την εκπόνηση ειδικών μελετών, προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την υποστήριξη κοινωνικών δράσεων, την προώθηση του πνεύματος αλληλεγγύης και συλλογικότητας, την υποστήριξη της τοπικής οικονομικής ζωής και την χρήση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου δημοκρατικής αυτο-οργάνωσης και προόδου της τοπικής κοινωνίας.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι ελεύθερη και ανοιχτή για ενήλικες κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως της εμπειρίας τους στο χώρο της πληροφορικής. Τα προγράμματα του εργαστηρίου θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το επίπεδο εμπειρίας και γνώσεων των συμμετεχόντων ενώ οι συμμετέχοντες με μεγάλη εμπειρία ή επαγγελματική ενασχόληση σε πεδία εφαρμογής της πληροφορικής έχουν την επιλογή να συνεισφέρουν ως εκπαιδευτές ή να πλαισιώσουν τις εξειδικευμένες ομάδες και δράσεις του Εργαστηρίου.

Για την συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης – ερωτηματολογίου στην διεύθυνση www.dia-logos-drasi.org/itlab. Όσοι δεν έχουν δυνατότητα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας μπορούν να συμπληρώσουν το αντίστοιχο έντυπο σε οποιαδήποτε από τις συναντήσεις του Εργαστηρίου. Τα νέα μέλη θα έχουν στην διάθεση τους σημειώσεις αλλά και κάθε απαραίτητη βοήθεια για να ενταχθούν ομαλά στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου.

Ο πρώτος κύκλος συναντήσεων του «Εργαστηρίου Πληροφορικής» που θα διαρκέσει μέχρι τέλη Μαΐου 2013, θα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα θα βασιστεί σε δύο άξονες: α) Εισαγωγή στην Πληροφορική και β) Πληροφορική και διαδίκτυο: εφαρμογές, αλληλεπιδράσεις, προοπτικές. Η δομή, το περιεχόμενο και το πλήρες πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το προφίλ των συμμετεχόντων και θα ανακοινωθούν στις πρώτες συναντήσεις του Εργαστηρίου.

Η εναρκτήρια συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013 στις 18:00 στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Κεντρικό Κτίριο, Αίθουσα ΑΔ4 (Ευαγγελάτου). Η πρώτη συνάντηση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και είναι ανοικτή προς όλους όσους ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για την δράση αυτή, ανεξάρτητα αν έχουν δηλώσει συμμετοχή ή αν έχουν σκοπό να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του Εργαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dia-logos-drasi.org, στο τηλέφωνο 2671029050, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[at]dia-logos-drasi.org, καθώς και στην σελίδα της Κίνησης στο Facebook (facebook.com/dia.logos.drasi).

Το «Εργαστήριο Πληροφορικής» είναι πρωτοβουλία και δράση της Κίνησης ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ, με την υποστήριξη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων.

ΑφίσσαΚίνηση ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΣΗ

Web-Site: www.dia-logos-drasi.org

Facebook: facebook.com/dia.logos.drasi

email