«Λειτουργία Σύστασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στο Νομό μας»

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Κεφαλλονιάς, λαμβάνοντας  υπόψη  και τις προτάσεις των συλλόγων Α.μΕ.Α. του Νησιού μας σας γνωστοποιούμε ότι :

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 8782/9-3-2015 έγγραφο του Δημάρχου Κεφαλλονιάς, προς τον Διοικητική και Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις 21/4/2015 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας,  έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ,  απευθυνόμενο προς  ΟΠΣ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Επιτροπή Διαχείρισης,  με το οποίο κρίνεται  αναγκαίο να συσταθεί  γραφείο ΚΕΠΑ καθώς και σημείο διενέργειας υγειονομικών επιτροπών αρμοδιότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κεφαλλονιάς.

Περαιτέρω  δίνεται  η εντολή να προβούν  σε όλες τις απαιτούμενες  ενέργειες αρμοδιότητας τους για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Ο Δήμος μας θα παρακολουθεί  καθημερινά τις εξελίξεις, ώστε να παρέμβει εκ νέου, εάν και εφόσον χρειαστεί,  για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δέσμευσης προς όφελος των δημοτών μας.

Εκ του Γραφείου Τύπου

email