Μας κλέβει η ΔΕΗ με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις;

Κτίριο ΔΕΗ Αργοστολίου

Κτίριο ΔΕΗ Αργοστολίου

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο λογαριασμός της ΔΕΗ απεικονίζει ξεχωριστά τις «χρεώσεις προμήθειας» (δηλαδή το τιμολόγιο, η τιμή της κιλοβατώρας που χρεώνει η ΔΕΗ και το πάγιο), τις «ρυθμιζόμενες χρεώσεις» και τις «λοιπές χρεώσεις».

Οι ρυθμιζόμενες και οι λοιπές χρεώσεις απεικονίζονται ξεχωριστά διότι δεν αποτελούν επιλογή της ΔΕΗ ούτε σχετίζονται με την κατανάλωση ρεύματος αλλά καθορίζονται με διατάξεις νόμων και αποφάσεων της Πολιτείας και εισπράττονται από τη ΔΕΗ προκειμένου να αποδοθούν στο υπουργείο Οικονομικών, στους δήμους ή σε άλλους φορείς.

Οι ρυθμιζόμενες αυτές χρεώσεις είναι οι χρεώσεις για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).

Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας αφορούν τα κοινωνικά τιμολόγια και το ΕΤΜΕΑΡ, είναι το λεγόμενο πράσινο τέλος. Λοιπές χρεώσεις χαρακτηρίζονται οι πάσης φύσεως φόροι, μεταξύ των οποίων το «χαράτσι» στα ακίνητα (πρώην ΕΕΤΗΔΕ νυν ΕΕΤΕ). και οι φόροι κατανάλωσης, το ειδικό Τέλος του άρθ. 5 του ν. 2093/1992, τα Δημοτικά τέλη (δημοτικοί φόροι, τέλος ακίνητης περιουσίας), το τέλος για την Δημόσια Τηλεόραση (πρώην ΕΡΤ), κλπ.

Υπάρχει το εξής «ψεκασμένο» σενάριο συνωμοσίας:

Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ εκεί που ανέφεραν τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ανέφεραν το εξής: «Ν. 2773/99, άρθρο 29». Αυτή η αναφορά υπήρχε διότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο άρθρο υποχρέωνε τη ΔΕΗ να απεικονίζει χωριστά τις χρεώσεις αυτές.

Το άρθρο αυτό καταργήθηκε με το άρθρο 195 του ν. 4001/2011, ο οποίος θέσπισε το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί ενέργειας (ρεύμα, φυσικό αέριο). Μερικοί από αυτούς που «όλα τα ξέρουν» είδαν ότι καταργήθηκε το άρθρο 29 του ν. 2773/99 (το οποίο είναι γραμμένο στο λογαριασμό της ΔΕΗ) και σου λένε «αφού καταργήθηκε το άρθρο, πώς εισπράττει η ΔΕΗ? Μας κλέβουν!».

Αν είχαν όμως μπει στον κόπο (όπως εσύ) να ρωτήσουν ένα δικηγόρο θα τους έλεγε ότι: ναι μεν με το άρθρο 195 του ν. 4001/2011 καταργήθηκε ο παλιός νόμος του 1999 αλλά με το άρθρο 140 του ίδιου ν. 4001/2011 επαναλήφθηκε η ίδια ρύθμιση που υπήρχε και στο νόμο του 1999 σχετικά με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Συμπέρασμα: νομιμότατα εισπράττει η ΔΕΗ τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (άλλο αν είναι δίκαιες ή όχι).

email
Πηγή άρθρου: lifo.gr