Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς – Πληροφορίες

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας λόγω των δυσμενών εξελίξεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλονιάς, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ δημιούργησε ένα Μέτρο που αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των επιλέξιμων πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νομού.

Στόχοι του μέτρου είναι:

–       η όσο το δυνατόν ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή του Ν. Κεφαλληνίας

–       η καλύτερη και ταχύτερη δυνατή προετοιμασία των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.

–       η βελτίωση της αγοραστικής κίνησης και της καταναλωτικής συμπεριφοράς μέσω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος της περιοχής.

–       η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

–       η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

–       εν τέλει η εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για την επιχειρηματικότητα στο Ν. Κεφαλληνίας.

Χαρακτηριστικά Μέτρου

–       Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός δαπανών της κάθε επιλέξιμης επιχείρησης θα πρέπει να κυμαίνεται από 4.511,28 – 30.000,00.

–       Το 30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπανών της κάθε επιλέξιμης επιχείρησης, θα εισφέρεται προς την επιχείρηση, μέσω επιχορήγησης από Εθνικούς Πόρους.

–       Το 70% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπανών θα χρηματοδοτείται, με αναλογία χρηματοδότησης:

–       95% με τη μορφή άτοκου δανείου

–       5% από την επιλέξιμη επιχείρηση με την μορφή ιδίας συμμετοχής

–       Το επιτόκιο του δανείου θα είναι μηδενικό

–       Το συνολικό ύψος του άτοκου δανείου μπορεί να είναι από 3.000,00 και έως 19.950,00 ανά επιχείρηση

–       Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως 4 έτη και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τα 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος για τις δύο πρώτες δόσεις κεφαλαίου του δανείου.

–       Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου ή λοιπά κόστη της τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων, ήτοι η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, άρχεται την 11-04-2014 και μέχρι την 12-05-2014.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί από τους σεισμούς και έχουν καταθέσει αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

1)    Στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε τηλ. 2107450400  www.etean.com.gr

2)    Στη Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας στα τηλ. 2671360546-541

3)    Στα καταστήματα των Συνεργαζομένων Τραπεζών (Εθνική & Πειραιώς)

4)    Στο γραφείο ενημέρωσης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (τηλ: 8011136300)

                                                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                    ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email