Μια έρευνα στον νομό Χανίων – Υπόψιν Δήμου Κεφαλονιάς

Εναλλακτικός Τουρισμός

Εναλλακτικός Τουρισμός

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων με σκοπό την προοπτική ανάπτυξης Επιλεκτικών και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού και συγγενών δραστηριοτήτων στο Νομό Χανίων, αλλά και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με το τουριστικό προϊόν.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας συμπληρώθηκαν 1.045 έγκυρα ερωτηματολόγια, μεταφρασμένα σε έξι διαφορετικές γλώσσες (νορβηγικά, σουηδικά, αγγλικά, γερμανικά, πολωνικά και ρώσικα), τα οποία συμπληρώθηκαν από αλλοδαπούς τουρίστες 13 διαφορετικών χωρών (Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Αγγλία, Γερμανία, Πολωνία, Βέλγιο, Ολλανδία, Τσεχία, Αυστρία, Ρωσία και Σλοβακία).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλο το Νομό Χανίων και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές του νομού και στον κρατικό αερολιμένα «Ι. Δασκαλογιάννης» κατά την αναχώρηση των αλλοδαπών τουριστών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Αναζητώντας εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Νομού Χανίων και θα προσφέρουν ένα επιπλέον εισόδημα, οι αλλοδαποί τουρίστες ρωτήθηκαν για ποια μορφή τουρισμού θα ενδιαφέρονταν περισσότερο.

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προτιμούνται από το σύνολο των αλλοδαπών (Γράφημα 1) είναι κυρίως ο πολιτισμικός, ο φυσιολατρικός, ο γαστρονομικός, ο αρχαιολογικός και ο ορειβατικός τουρισμός.

Πιο συγκεκριμένα, ο πολιτισμικός τουρισμός, που επικεντρώνεται στην ιστορική, καλλιτεχνική και πνευματική κληρονομιά του νησιού, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης με 59,2%, με τους Αυστριακούς (93,8%) και τους Πολωνούς (85,3%) να δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον (Γράφημα 2), ενώ γενικά όλες οι ηλικίες ενδιαφέρονται για αυτό το είδος τουρισμού. Για την ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού, απαιτούνται δράσεις που θα οδηγούν στη συστηματική και ολοκληρωμένη ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας του Νομού Χανίων, καθώς και στην προβολή φεστιβάλ, τοπικών γιορτών και άλλων συναφών εκδηλώσεων.

Ο φυσιολατρικός τουρισμός, ο οποίος αφορά ζώνες παράκτιες, πεδινές αλλά και ορεινές με ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα, πλούσιες σε χλωρίδα και πανίδα, συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό ενδιαφέροντος με 53,3% επί του συνόλου των αλλοδαπών, με τους άντρες να ενδιαφέρονται πιο πολύ (62%), έναντι των γυναικών (47%). Τα μεγαλύτερα ποσοστά έχουν οι Σλοβάκοι/Τσέχοι (78,9%) και οι Αυστριακοί (72%). Για την ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού, απαιτείται η ανάδειξη και η αξιοποίηση προστατευόμενων περιοχών και φυσικών τοπίων καθώς και η δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης, όπως παρατηρητήρια και κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών.

Ο γαστρονομικός τουρισμός, όπου κυριαρχεί η κουλτούρα της τοπικής κουζίνας, με μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών και ανεξάντλητο πλούτο παραδοσιακών συνταγών, συγκεντρώνει επίσης μεγάλο ποσοστό ενδιαφέροντος με 50,2%. Ενδιαφερόμενοι είναι κυρίως οι Βέλγοι (89,7%), οι Πολωνοί (77,6%) και οι Σλοβάκοι/Τσέχοι (76,5%) [Γράφημα 3]. Η ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού προϋποθέτει την ένταξή του στο τουριστικό προϊόν καθώς και την προβολή της Μεσογειακής Δίαιτας μέσω των τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Ο αρχαιολογικός τουρισμός, που σχετίζεται με σημαντικό αριθμό αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική παράδοση της περιοχής, λαμβάνει το 46,3% των συνολικών προτιμήσεων των αλλοδαπών τουριστών, με τους Αυστριακούς (78,6%) και τους Σλοβάκους/Τσέχους (72,2%) να επιδεικνύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό το είδος τουρισμού κατακτά όλες τις ηλικιακές ομάδες, με αιχμή στα άτομα ηλικίας κυρίως 55-64 ετών, ενώ ενδιαφέρουσα είναι η δυναμική παρουσία της ηλικιακής ομάδας 16-24, που εμφανίζονται με θετική άποψη. Για την ανάπτυξη του αρχαιολογικού τουρισμού, απαιτείται η ιεραρχημένη αναβάθμιση του μουσειακού και αρχαιολογικού κεφαλαίου του νομού, καθώς και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας, επισκεψιμότητας και οργάνωσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που θα ενταχθούν σε τουριστικά δίκτυα.

Ο ορειβατικός τουρισμός, με τη βοήθεια των μονοπατιών για την ανάβαση των επισκεπτών αλλά και με την προώθηση δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του ορεινού χώρου, προτιμάται κατά 42,3% από το σύνολο των ερωτώμενων, με τους άντρες να ενδιαφέρονται κατά 50% και τις γυναίκες κατά 36,3%, ενώ όσον αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες, κυριαρχούν αυτοί που είναι 16-34 ετών. Οι Αυστριακοί (65%), Πολωνοί (60%) και Σλοβάκοι/Τσέχοι (58,6%) ενδιαφέρονται περισσότερο. Για την ανάπτυξη του ορειβατικού τουρισμού, απαιτείται η καθιέρωση τοπικών δικτύων και διαδρομών-μονοπατιών, η σήμανση των διαδρομών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε., καθώς και η έκδοση χαρτών ορεινής περιήγησης.

Ο αθλητικός τουρισμός, μια τουριστική δραστηριότητα ατόμων και γκρουπ με βασικά κίνητρα τη συμμετοχή σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες και προπονητικά προγράμματα, την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων και την αθλητική αναψυχή, συγκεντρώνει το 30,7% των συνολικών προτιμήσεων, με το 39% των αντρών να δείχνει το ανάλογο ενδιαφέρον, έναντι του 24,5% των γυναικών. Κυρίως νέα άτομα ηλικίας 16-24, αλλά και αυτά των 25-34 ετών δείχνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση. Οι Πολωνοί (51,4%) και οι Σλοβάκοι/Τσέχοι (45,5%) συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ενδιαφέροντος. Για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, απαιτείται η δημιουργία και αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων και ξενοδοχειακής υποδομής, ιδίως για τη διοργάνωση τακτικών διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, η ανάπτυξη προπονητικών κέντρων, η ενίσχυση σωματείων και αθλητικών συλλόγων καθώς και η προώθηση της σύνδεσης δράσεων αθλητικών φορέων με την τουριστική δραστηριότητα.

Ο σπηλαιολογικός τουρισμός, με τα μοναδικά πετρώματα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία τους, προτιμάται κατά 29% από τους αλλοδαπούς, με τους άντρες να συγκεντρώνουν το 35,5% του ενδιαφέροντος και τις γυναίκες το 24,5%. Όσο πιο νέα είναι τα άτομα, τόσο περισσότερο ενδιαφέρονται. Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν οι Πολωνοί (67,7%), οι Νορβηγοί και οι Αυστριακοί (50%). Επίσης, τα άτομα ηλικίας 16-24 ετών ενδιαφέρονται περισσότερο. Για την ανάπτυξη του σπηλαιολογικού τουρισμού, απαιτείται η εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και της οργάνωσής τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάδειξή τους.

Ο περιπατητικός τουρισμός, ο οποίος ορίζεται ως η πραγματοποίηση τουριστικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη διενέργεια περιπατητικών εκδρομών διαμέσου περιοχών αξιόλογης αισθητικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας, συγκεντρώνει ένα συνολικό ποσοστό ενδιαφέροντος ίσο με 20,4%, με το 28,5% των αντρών να ενδιαφέρεται, έναντι 14,6% των γυναικών. Οι Σλοβάκοι/Τσέχοι (32,1%) προτιμούν περισσότερο αυτόν τον τουρισμό. Επιπλέον, τα άτομα ηλικίας 16-34 ετών ενδιαφέρονται περισσότερο. Για την ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού, απαιτείται η δημιουργία κατάλληλων μονοπατιών, οργανωμένων ή όχι, εύκολης ή δύσκολης πρόσβασης, καθώς και η έκδοση πληροφοριακών φυλλαδίων και χαρτών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση, να σημανθούν τα μονοπάτια και να αναδειχθούν επιλεγμένα σημεία της περιοχής (γεφύρια, μοναστήρια, σπήλαια).

Ο βοτανικός τουρισμός, που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στους βοτανικούς κήπους και στα πάρκα, καταλαμβάνει επίσης το 20,4% του συνολικού ενδιαφέροντος, με τα μεγαλύτερα ποσοστά προτιμήσεων να τα έχουν οι Αυστριακοί (45,5%), οι Σλοβάκοι/Τσέχοι (40%) και οι Πολωνοί (35,7%). Κύριο ενδιαφέρον δείχνουν τα άτομα ηλικίας 45-64 ετών. Για την ανάπτυξη του βοτανικού τουρισμού, απαιτείται η ανάδειξη, η αξιοποίηση και η προστασία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και η ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Ο εκκλησιαστικός και μοναστηριακός τουρισμός, ο οποίος αφορά την επίσκεψη σε θρησκευτικούς τόπους λατρείας, όπως μοναστήρια και εκκλησίες, προτιμάται κατά 15,3% από όλους τους αλλοδαπούς, με αυτούς που δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον να είναι οι Ρώσοι (44,1%) και οι Πολωνοί (36,1%) [Γράφημα 4]. Επίσης, άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω δείχνουν μια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτή την εναλλακτική μορφή τουρισμού.

Για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, απαιτείται η ιεραρχημένη ανάδειξη, συγκρότηση, οργάνωση και προβολή τους σε δίκτυα, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διημέρευσης και διαμονής, η στήριξη δράσεων που αφορούν την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων καθώς και προγραμμάτων ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων.

Ο αγροτουρισμός, ο οποίος ορίζεται ως η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπεί στην οικονομική και την κοινωνική αναβάθμιση των αγροτικών χώρων της υπαίθρου, με τη στήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής, της εμπορίας, της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και της ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου του τόπου, συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 13,2%. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτοί που εκδηλώνουν ενδιαφέρον προέρχονται από χώρες και ομάδες ηλικίας που αποτελούν το βασικό πυρήνα του τουρισμού στο νομό (Σουηδοί, Νορβηγοί, Αυστριακοί και Φινλανδοί).

Για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, απαιτούνται η αναβάθμιση και η τουριστική αξιοποίηση των απομακρυσμένων περιοχών, η προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων, η διατήρηση, η ανάδειξη των στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής, η εξοικείωση του επισκέπτη με τον τρόπο ζωής της αγροτικής οικογένειας και η συμμετοχή του στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Τέλος, ο συνεδριακός τουρισμός, ο οποίος συνδέεται με την παρακολούθηση συνεδρίων και εκθέσεων, αντιπροσωπεύει μια σημαντική αγορά σε διεθνές επίπεδο και προτιμάται από ένα ποσοστό γύρω στο 5%, κυρίως από άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου.

Για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, απαιτείται η δημιουργία νέων και ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με δράσεις ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στις συνεδριακές αίθουσες καθώς και η προώθηση δράσεων σύνδεσης του συνεδριακού με τον εκθεσιακό τουρισμό.

Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση σε θέματα υποδομής και υλοποίησης κάνει το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων μέσω του Διεθνούς Συνεδριακού του Κέντρου, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, καθώς και αρκετά ξενοδοχεία, με τη δημιουργία νέων συνεδριακών αιθουσών υψηλών προδιαγραφών.

2. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Όσον αφορά τις δραστηριότητες, όπως φαίνεται στο γράφημα 5, αυτές που προκαλούν το ενδιαφέρον είναι κυρίως οι επισκέψεις σε παραδοσιακά καταλύματα, σε εθνικά πάρκα και δρυμούς, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, η γευσιγνωσία τοπικών αγροτικών προϊόντων, η συμμετοχή σε τοπικές γιορτές κρασιού και σε γαστρονομικές περιηγήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το 78,1% των ερωτηθέντων θα ενδιαφερόταν πολύ για επισκέψεις σε τοπικά παραδοσιακά καταλύματα, με τους Φινλανδούς (95,5%), τους Βέλγους (90,2%) και τους Σλοβάκους/Τσέχους (89,5%) να δείχνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση.

Επίσης, ενδιαφέρονται όλες οι ηλικίες, ενώ όσο πιο ηλικιωμένα είναι τα άτομα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό ενδιαφέροντος.

Το 68,8% θα ενδιαφερόταν για επισκέψεις σε εθνικές περιοχές ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος (Εθνικοί Δρυμοί), με το 74,5% των αντρών να προτιμάει αυτές τις επισκέψεις, έναντι του 64% των γυναικών. Περισσότερο ενδιαφέρον δείχνουν οι Σλοβάκοι/Τσέχοι (95,5%), οι Αυστριακοί (88,2%) και οι Ρώσοι (88%), ενώ όλες οι ηλικιακές ομάδες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη δραστηριότητα, εκτός των ηλικιωμένων ατόμων 65 ετών και άνω.

Το 64,9% θα ήθελε να δοκιμάσει τοπικά αγροτικά προϊόντα, με το 69,6% των γυναικών να προτιμάει αυτή τη δραστηριότητα, έναντι του 59,1% των αντρών. Πιο πολύ ενδιαφέρον δείχνουν οι Πολωνοί (93,1%) και οι Σλοβάκοι/Τσέχοι (86,4%), ενώ όλες οι ηλικιακές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον γι’ αυτή τη δραστηριότητα.

Το 58,9% θα προτιμούσε να επισκέπτεται μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, με τη μεγαλύτερη προτίμηση να δείχνουν οι Σλοβάκοι/Τσέχοι (83,3%), οι Αυστριακοί (81,3%) και οι Ρώσοι (75%) αντίστοιχα. Επίσης, άτομα ηλικίας κυρίως 35-64 ετών συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό ενδιαφέροντος σε αυτή τη δραστηριότητα.

Το 47,9% θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει σε εκδηλώσεις προβολής και γευσιγνωσίας τοπικού οίνου, κυρίως οι Πολωνοί (89,7%) και οι Ρώσοι (75%), ενώ όσο πιο ηλικιωμένα είναι τα άτομα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό ενδιαφέροντος.

Το 47,7% ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε γαστρονομικές περιηγήσεις, με τους Βέλγους (70,4%), τους Πολωνούς (69,7%) και τους Σλοβάκους/Τσέχους (66,7%) να συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. Επίσης, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από όλες τις ηλικιακές ομάδες και κυρίως από άτομα ηλικίας από 65 ετών και άνω.

Το 38,9% θα ενδιαφερόταν για θαλάσσιες ημερήσιες κρουαζιέρες, με τους Πολωνούς, τους Σλοβάκους/Τσέχους και τους Ρώσους να συγκεντρώνουν το 63%, ενώ όσοι ενδιαφέρονται για τέτοιες δραστηριότητες είναι κυρίως 16-34 ετών. Όσο πιο ηλικιωμένα είναι τα άτομα, τόσο μικρότερο ποσοστό ενδιαφέροντος επιδεικνύουν.

Το 37,6% ενδιαφέρεται για επισκέψεις σε τοπικά αγροκτήματα, με τους Φινλανδούς (55,6%) και τους Σουηδούς (54,5%) να δείχνουν την υψηλότερη προτίμηση, ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον δείχνουν τα άτομα ηλικίας κυρίως από 55 ετών και άνω.

Το 37,4% θα προτιμούσε τζιπ σαφάρι, με τους άντρες να υπερέχουν με 43,2%, έναντι του 33% των γυναικών. Περισσότερο ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνουν άτομα ηλικίας 16-34 ετών, ενώ οι Πολωνοί (63,9%) προτιμούν περισσότερο αυτή τη δραστηριότητα.

Το 34,7% του συνόλου θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει σε εκδηλώσεις προβολής και γευσιγνωσίας ελαιολάδου, με τους Πολωνούς (60%) να κατέχουν την πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν οι Σλοβάκοι/Τσέχοι, με άτομα ηλικίας από 25 ετών και άνω να δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση.

Το 33,7% θα ενδιαφερόταν για επισκέψεις σε υδροψυχαγωγικά πάρκα με πιο πολύ να θέλουν οι Πολωνοί (67,7%), οι Ρώσοι (66,7%), ενώ ακολουθούν οι Νορβηγοί και οι Σλοβάκοι/Τσέχοι. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι νεαρής ηλικίας 16-24 ετών.

Το 32,9% θα ενδιαφερόταν για ιστιοπλοΐα, με περισσότερο ενδιαφέρον να παρουσιάζεται στις ηλικίες 16-24 ετών, ενώ όσο πιο ηλικιωμένα είναι τα άτομα, τόσο μικρότερο ποσοστό ενδιαφέροντος επιδεικνύουν. Μεγαλύτερη τάση σ’ αυτή τη δραστηριότητα δείχνουν να έχουν οι Ρώσοι και οι Σλοβάκοι, με 62,1%.

Για αθλήματα βυθού θα ενδιαφερόταν επίσης το 32,9%, άτομα ηλικίας κυρίως 16-24 ετών, ενώ όσο πιο ηλικιωμένα είναι τα άτομα, τόσο μικρότερο ποσοστό ενδιαφέροντος επιδεικνύουν.

Το 26,8% θα ήθελε να συμμετέχει σε βοτανικές περιηγήσεις, με το 31,3% των γυναικών να προτιμάει αυτές τις δραστηριότητες, έναντι του 20,9% των αντρών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δείχνουν οι Πολωνοί (70,4%), ενώ οι ηλικιακές ομάδες που εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτή τη δραστηριότητα είναι κυρίως 45-64 ετών.

Το 25,7% θα ενδιαφερόταν για δραστηριότητες στο βουνό, με το 34,6% των αντρών να ενδιαφέρεται πολύ, έναντι του 19,2% των γυναικών, ενώ όσο πιο νέα είναι τα άτομα, τόσο περισσότερη προτίμηση δείχνουν. Οι Νορβηγοί (43,2%) δείχνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση καθώς και άτομα ηλικίας κυρίως 16-34 ετών.

Τέλος, το 19% θα ενδιαφερόταν για ακραία αθλήματα (extreme sports), όπως το bungee jumping, το παραπέντε κ.λπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν τα νεαρά άτομα ηλικίας 16-24 ετών, ενώ όσο πιο ηλικιωμένα είναι τα άτομα, τόσο μικρότερο ποσοστό ενδιαφέροντος επιδεικνύουν.

ΣΥΝΟΨΗ

Οι μορφές εναλλακτικού τουρισμού που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση είναι ο πολιτισμικός, ο φυσιολατρικός, ο  γαστρονομικός, ο αρχαιολογικός και ο ορειβατικός τουρισμός. Εκείνοι οι οποίοι δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πλειοψηφία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι κυρίως εθνικότητες που δεν αποτελούν το βασικό πυρήνα του τουρισμού (Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Αγγλία, Γερμανία), αλλά προέρχονται από χώρες όπως Αυστρία, Πολωνία και Σλοβακία/Τσεχία, ενώ αξιοσημείωτη είναι η προτίμηση των Ρώσων για τον εκκλησιαστικό και μοναστηριακό τουρισμό.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες, οι πιο ενδιαφέρουσες είναι οι επισκέψεις σε τοπικά παραδοσιακά καταλύματα, σε εθνικά πάρκα και δρυμούς καθώς και σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ιδιαίτερη προτίμηση καταλαμβάνει η δοκιμή τοπικών αγροτικών προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Η προσπάθεια ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού και δραστηριοτήτων προϋποθέτει και διασφαλίζει τη σύνδεση του πρωτογενούς (γεωργία) και του τριτογενούς τομέα (τουρισμός), τη διατήρηση, αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πόρων του Νομού Χανίων, με σκοπό την ήπια τουριστική ανάπτυξη, την εξασφάλιση απασχόλησης σε ανέργους με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Αναμφισβήτητα η συγκροτημένη προώθηση και ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού δύναται να αποτελέσει σημαντική πηγή τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικονομικής ανάπτυξης, αφού συμβάλλει στη δραστηριοποίηση παραγωγικών μονάδων που δρουν συμπληρωματικά με τον τουρισμό και γενικότερα στην ενδογενή αειφόρο τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Χρειάζεται, λοιπόν, στρατηγικός προγραμματισμός, συντονισμός και συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων του νομού, προσφέροντας υπηρεσίες εξασφαλισμένης ποιότητας που θα ανταποκρίνονται και θα ικανοποιούν τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις των τουριστών, αλλά θα προκαλούν και το ενδιαφέρον τους για την κρητική διατροφή, τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο, την ιστορία και τις αξίες της περιοχής.

* Οι Ακαδημαϊκοί Γιώργος Μπαουράκης και Γιώργος Αγγελάκης είναι από το Τμήμα Οικονομίας & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ο Περικλής Δράκος από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι Δημήτρης Αλεξάκης και Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Financial Engineering.

email
Πηγή άρθρου: epistimonikomarketing.gr