Ανακοίνωση – Ενημέρωση – Οδηγίες προς τους κατόχους ζώων

Ζώα και άνθρωπος

Ζώα και άνθρωπος

Έχοντας υπόψη την αύξηση της εμφάνισης κρουσμάτων ασθενειών ζώων στην Ελλάδα (λύσσα, νόσος «τρελλών αγελάδων», ευλογιάς των προβάτων, βρουκέλλωσης, πυρετός του δυτικού Νείλου, σαλμονέλας) θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των κατόχων ζώων ως προς τις αγορές ζώων και την εισαγωγή τους στα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Οι αγοραστές παραγωγικών ζώων και ζώων συντροφιάς κάθε είδους (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, πουλερικά, άλογα, σκύλοι, γάτες) θα πρέπει να προσέχουν κατά την αγορά, τα ζώα να συνοδεύονται από τα υγειονομικά πιστοποιητικά που προβλέπονται για κάθε είδος. Επίσης αυτές οι μεταβολές θα πρέπει να γίνονται γνωστές στο τμήμα Κτηνιατρικής σε διάστημα 5 ημερών.

Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των ζώων, είτε αύξηση, είτε μείωση θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογηθεί με τα ανάλογα παραστατικά.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις στα τηλέφωνα 2671022689 και 2671022793.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ