Να συνεχιστεί η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με έδρα την Κεφαλλονιά

Φορέας Διαχείρισης Αίνου

Φορέας Διαχείρισης Αίνου.

Κατά την πραγματοποιηθείσα στα Τραυλιάτα του Δήμου Κεφαλονιάς στις 16 Δεκεμβρίου 2012 Ημερίδα από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με θέμα «50 έτη Εθνικός Δρυμός Αίνου – 10 έτη Φορέας Διαχείρισης», κατά την οποία παρέστησαν σύσσωμη η πολιτική και τοπική εξουσία και ειδικότερα: η Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης κυρία Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης κύριος Σωτήριος Κουρής, ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κύριος Αλέξανδρος Παρίσης, Περιφερειακοί και Δημοτικοί σύμβουλοι, πλειάδα ειδικών επιστημόνων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και συνεργατών, που ανέλυσαν με επιστημονικήν ακρίβεια τις δραστηριότητες με τις οποίες ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει ασχοληθεί κατά την δεκαετή λειτουργία του και το επιτελεσθέν σημαντικότατο έργο για την προστασία, ανάδειξη και αειφόρο διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και πλήθος συμπολιτών ενδιαφερομένων και ευαισθητοποιημένων στα θέματα προστασίας του Δρυμού και λαβόντες υπόψη ότι κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», με το οποίο συγχωνεύεται ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σε νέο φορέα με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Δυτικής Πελοποννήσου και Κεφαλονιάς» και θεωρώντας ότι:

1) Ο Εθνικός Δρυμός Αίνου ικανοποιεί πλήρως, όπως έχει επανειλημμένως επισημανθεί, τα απαραίτητα κριτήρια, που προτάθηκαν και από την Επιτροπή ‘Φύση 2000’, για να διατηρήσει ο σημερινός Φορέας Διαχείρισης την αυτονομία του, καθώς η περιοχή ευθύνης του διαθέτει: α) διεθνή αναγνωρισιμότητα (είναι η περιοχή όπου αναγνωρίστηκε και μελετήθηκε το ελληνικό ενδημικό είδος της κεφαλληνιακής Ελάτης – Abies cephalonica), β) μοναδικότητα των προστατευόμενων αντικειμένων (έχει 3 αποκλειστικά ενδημικά φυτικά είδη του Αίνου, 5 αποκλειστικά φυτικά είδη της Κεφαλονιάς και 66 ενδημικά φυτά της Ελλάδας, μερικά εκ των οποίων είναι Κρισίμως Κινδυνεύοντα), γ) οικολογική και γεωγραφική αυτονομία (αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (GR2220002ΤΚΣ) / Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (GR2220006) και είναι το μοναδικό νησί της Ελλάδας με δάσος Ελάτης και από τα ελάχιστα της Μεσογείου) και δ) ιστορικότητα (ο Αίνος εντάσσεται στην κατηγορία των ιερών και ιστορικών βουνών της Ελλάδας, γνωστός ήδη από την εποχή του Ομήρου – Αινησίου Διός), κριτήρια με βάση τα οποία Φορείς άλλων Προστατευόμενων Περιοχών διατηρούν την αυτονομίαν τους και με το νέο νόμο,

2) η εγκατάσταση του νέου “Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Δυτικής Πελοποννήσου και Κεφαλονιάς”, ως κέντρο λήψεως αποφάσεων, μακριά από την Κεφαλονιά θα θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με δεδομένη την εμπειρία ότι η άμεση παρέμβαση του Φορέα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έχει υπάρξει αποτελεσματική και σωτήρια, και συγχρόνως θα υπονομεύσει την αρμονική συνεργασία του με την τοπική κοινωνία, την οποία με τόσο κόπο έχει εδραιώσει,

3) είναι αδιανόητο και εντελώς παράλογο να συγχωνεύονται ή και να καταργούνται Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, των οποίων η λειτουργία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ευρωπαϊκά κονδύλια, χωρίς καμία επιβάρυνση του Τακτικού Προϋπολογισμού, όπως πιστοποιείται και από την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Αντιθέτως, είναι βέβαιο ότι θα προκύψει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την κάλυψη των δαπανών των μελών του Δ.Σ., λόγω αναγκών μετακίνησης τους από την Κεφαλονιά στην Πάτρα, σοβαρός κίνδυνος μη απορρόφησης εγκεκριμένων κοινοτικών κονδυλίων και πιθανότητα υποβολής προστίμων, εξαιτίας της αδυναμίας που θα προκύψει ως προς την τήρηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και των Εθνικών υποχρεώσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

μετά από τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνέδρων 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) να συνεχιστεί η λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με τη σημερινή του νομική υπόσταση και έδρα την Κεφαλονιά και να μην συγχωνευθεί στον νέο “Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Δυτικής Πελοποννήσου και Κεφαλονιάς” με έδρα την Πάτρα και

β) να αποσυρθεί πλήρως από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο το Άρθρο 9, το οποίο στερείται οποιασδήποτε λογικής.

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team