Οι νέες ημερομηνίες των Σεμιναρίων για την Επτανησιακή Διατροφή στην Κεφαλονιά

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθορίστηκαν οι νέες ημερομηνίες για το δεύτερο σκέλος του Σεμιναρίου για την Αποτύπωση και Διάδοση της Παραδοσιακής Επτανησιακής Διατροφής στην Κεφαλονιά, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω των έκτακτων συνθηκών που είχαν προκληθεί εξαιτίας των πρόσφατων σεισμών.

Έτσι, οι διαλέξεις ξεκινούν την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, θα διαρκέσουν έως τις 2 Μαρτίου και θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι. Λεπτομέρειες για τις εισηγήσεις θα βρείτε στο συνημμένο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζουμε ότι το Σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ¬θύνεται σε τοπικούς εστιάτορες και γενικότερα επαγγελματίες του χώρου της εστίασης.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται η δη¬μιουργία Σήματος Παραδοσιακής Κουζίνας, το οποίο θα αποδίδεται σε τοπικούς εστιάτορες που, αφού έχουν παρακολου-θήσει τα σχετικά σεμινάρια, θα ακολουθούν τις παραδοσιακές συνταγές, χρησιμοποιώντας τοπι¬κά προϊόντα.

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα¬κολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί¬ας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος, από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε:

http://www.teiion.gr/images/stories/diafora/aitisi_simmetoxis_1.doc

Αφίσα Επτανησιακή Διατροφή Β2-low

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Β΄ σκέλος διαλέξεων: 28 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2014

Εγκαταστάσεις ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Φεβρουαρίου 2014

14:00-15:00 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο χώρο εστίασης και διατροφής, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών εστίασης – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Α΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)

15:00-16:00 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο χώρο εστίασης και διατροφής, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών εστίασης – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Β΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)

16:15-17:15 Ο αγροτουρισμός ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης – Οι παραδοσιακές συνταγές ως αναπόσπαστο στοιχείο του αγροτουρισμού [Α΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)

17:30-18:30 Ο αγροτουρισμός ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης – Οι παραδοσιακές συνταγές ως αναπόσπαστο στοιχείο του αγροτουρισμού [Β΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)

18:30-19:30 Η αγροτική παράδοση στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα – Σύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής με τη διατροφή των κατοίκων (Αγησίλαος Κονιδάρης)

ΣΑΒΒΑΤΟ 1η Μαρτίου 2014

09:00-10:00 Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων εστίασης [Α΄] (Χρήστος Φώης)

10:00-11:00 Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων εστίασης [Β΄] (Χρήστος Φώης)

11:15-12:15 Ο ρόλος των χώρων εστίασης στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος [Α΄] (Χρήστος Φώης)

12:30-13:30 Ο ρόλος των χώρων εστίασης στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος [Β΄] (Χρήστος Φώης)

13:30-14:30 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Α΄] (Χρήστος Φώης)

14:30-15:30 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Β΄] (Χρήστος Φώης)

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Μαρτίου 2014

10:00-12:00 Διενέργεια συζητήσεων, κατάθεση προβληματισμών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων. Απονομή βεβαιώσεων και κλείσιμο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Αγησίλαος Κονιδάρης)

email