Νέες θέσεις εργασίας σε 11 πόλεις – 18 στην Κεφαλονιά

Προσλήψεις σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

Προσλήψεις σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 770 από τις 1.650 θέσεις που περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα σε πολιτιστικούς φορείς και αφορά ανέργους από τις ειδικότητες αρχαιολόγων, φυλάκων, εργατών, καθαριστών και μουσειολόγων.

Το νέο προσωπικό θα πιάσει δουλειά για επτά μήνες και συγκεκριμένα το διάστημα από 1/3/2013 έως 1/10/2013, ενώ οι άνεργοι θα λαμβάνουν για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης το ποσό των 25 ευρώ (625 ευρώ μηνιαίως).

Οι άνεργοι ηλικίας έως 35 ετών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία επιλογής μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στη διαδρομή: www. asep.gr Συμβάσεις – Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ) προκειμένου:

  • να αναζητήσουν τις θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχουν τα απαραίτητα προσόντα
  • να εκτυπώσουν το υπόδειγμα αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής (έντυπο ΑΣΕΠ με κωδικό ΚΟΧ.Π.1) το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουν
  • να αναζητήσουν τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής προκειμένου να διασφαλίσουν την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΟΡΕΙΑ
51 θέσεις στη Λάρισα
Δίκτυο Περραιβία
7η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
1
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
3
ΠΕ Αρχαιολόγων
2
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
11
ΙΕ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
3
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
2
ΠΕ Αρχαιολόγων
3
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
17
Κοινωφελές Ιδρυμα «Περσεύς»
7η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών
7
ΔΕ Φυλάκων
1
ΠΕ Αρχαιολόγων
1
47 θέσεις στην Καρδίτσα
Δίκτυο Περραιβία
19η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
5
ΠΕ Αρχαιολόγων
2
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
5
ΛΔ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
14
ΠΕ Αρχαιολόγων
5
ΠΕ Μουσειολόγων /Μουσειοπαιδαγωγών
2
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
14
Εξι θέσεις στις Σέρρες
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
12η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατοτεχνιτών
3
ΔΕ Φυλάκων
3
29 θέσεις στα Τρίκαλα
Δίκτυο Περραιβία
19η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
5
ΠΕ Αρχαιολόγων
3
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
13
ΛΔ’ ΕΠΚΑ
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
4
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
4
19 θέσεις στην Καβάλα
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
12η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατοτεχνιτών
2
ΔΕ Φυλάκων
4
ΙΗ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
4
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
4
ΠΕ Αρχαιολόγων
1
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
3
ΥΕ Καθαριστών
1
Οκτώ θέσεις στην Κορινθία
Ενωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας
25η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών
5
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
3
Εννέα θέσεις στην Αρκαδία
Ενωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας
25η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων
1
ΥΕ Εργατών
6
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
2
27 θέσεις στην Αργολίδα
Ενωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας
25η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
5
ΠΕ Αρχαιολόγων
1
ΥΕ Εργατών
6
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Αρχαιολογικά Εργα
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
14
ΠΕ Αρχαιολόγων
1
50 θέσεις στη Χαλκιδική
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
10η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
18
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
8
ΠΕ Αρχαιολόγων
4
ΠΕ Μουσειολόγων
1
ΥΕ Εργατοτεχνιτών
15
ΥΕ Καθαριστών
4
Εξι θέσεις στη Μαγνησία
Κοινωφελές Ιδρυμα «Περσεύς»
7η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών
4
ΔΕ Φυλάκων
1
ΠΕ Αρχαιολόγων
1
Επτά θέσεις στις Σποράδες
Κοινωφελές Ιδρυμα Περσεύς Αθηναίος
7η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών
4
ΔΕ Φυλάκων
1
ΠΕ Αρχαιολόγων
2
Εξι θέσεις στον Δυτ. Τομέα Αθηνών
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό-Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
1η ΕΒΑ
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
2
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
4
18 θέσεις στην Κεφαλονιά
ΑΜΚΕ «Στήριξη»
20ή ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών
4
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων – Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων
1
ΛΕ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων –
Εποπτών Εκθεσιακών Χώρων
3
ΠΕ Αρχαιολόγων
2
ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών
1
ΥΕ Εργατών
6
ΥΕ Καθαριστών
1
Πέντε θέσεις στη Σάμο
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό – Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
27η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
2
ΥΕ Καθαριστών
1
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
2
16 θέσεις στη Λακωνία
ΑΜΚΕ «Αρωγή»
Ε’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
6
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
3
ΠΕ Μουσειολόγων /Μουσειοπαιδαγωγών
1
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
4
ΥΕ Καθαριστών
2
59 θέσεις στη Λέσβο
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό – Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
2
ΥΕ Καθαριστών
2
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
6
Κ’ ΕΠΚΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
9
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
3
ΠΕ Αρχαιολόγων
2
ΠΕ Μουσειολόγων /Μουσειοπαιδαγωγών
2
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
10
14η ΕΒΑ
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
6
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
1
ΠΕ Αρχαιολόγων
3
ΠΕ Μουσειολόγων /Μουσειοπαιδαγωγών
2
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
11
Δύο θέσεις στην Ανατολική Αττική
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό – Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
1η ΕΒΑ
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
2
21 θέσεις στο Κιλκίς
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό – Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών
ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ
ΥΕ Εργατών /Εργατοτεχνιτών
2
ΔΕ Νυχτοφυλάκων
1
ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
3
Πηγή άρθρου: ethnos.gr