Ο Δήμος Kεφαλονιάς καλεί τους επιτυχόντες του προγράμματος Κοιν. Εργασίας

Κοινωφελής εργασία

Κοινωφελής εργασία

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που έχουν επιλεγεί για το Φορέα του Δήμου Κεφαλλονιάς, να προσέλθουν οπωσδήποτε τη ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Δεκεμβρίου με τα δικαιολογητικά τους, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου, προκειμένου να γίνει η τοποθέτησή τους.

Μετά από σχετική ενημέρωση του Δήμου από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι επιτυχόντες πρέπει να ξεκινήσουν την εργασία τους μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου.

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

email