Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός ενημερώνει για το Ο.Σ.Δ.Ε 2015

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο  Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας και Ιθάκης στοχεύοντας στην έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των Αιτήσεων για ενεργοποίηση των Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2015, ώστε όλες οι νέες διαδικασίες και υποχρεώσεις των δικαιούχων στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014-2020, μεταξύ των οποίων και ο υπολογισμός των νέων δικαιωμάτων περιόδου 2015-2020, να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την  Κοινοτική Νομοθεσία προθεσμίες, ενημερώνει ότι το πρόγραμμα υποβολής της Αίτησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος και Διαχείρισης Ελέγχων (Ο.Σ.Δ.Ε.) 2015 θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον Κεφαλλονίτη και Θιακό γεωργό, κτηνοτρόφο, αμπελουργό, μελισσοκόμο, αλιέα, κηπευτικοπαραγωγό, κλπ,  η στήριξη της ντόπιας αγροτικής οικονομίας και η ανάδειξη του πλούτου της Θιακο – Κεφαλλονίτικης μάνας γης αποτελούν τις γενεσιουργές αιτίες της λειτουργίας του πιστοποιημένου Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών που διαθέτει  ο  Ε.Α.Σ. στο κτιριακό συγκρότημα του Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι.

Ως γνωστό, ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός αποτελεί την μοναδική πιστοποιημένη Πύλη Εισόδου για την υποβολή Αιτήσεων Επιδοτήσεων σε επίπεδο Νομού καθώς διαθέτει ολοκληρωμένο, αρχείο για την υποβοήθηση όλων των ντόπιων παραγωγών δικαιούχων των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης στα οποία περιλαμβάνεται η Ενιαία Ενίσχυση, η Εξισωτική Αποζημίωση, το Άρθρο 68, η Επιστροφή Φόρου Κατανάλωσης, η Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία, Επιδοτούμενες Σπάνιες Ζωικές Φυλές, Προγράμματα Νέων Αγροτών, καθώς και Επιδοτούμενα Σχέδια Βελτίωσης, κλπ.

Από τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης