Ο Kούταβος ζητά απαντήσεις – Zητά την άποψη σας

Κούταβος

Κούταβος

Ο υγρότοπος του Κουτάβου είναι η πύλη του Αργοστολίου.

Η σταδιακή υποβάθμισή του στερεί από τους κατοίκους του Αργοστολίου το ευ ζειν.

Η Ελληνική Ομάδα Θεωρίας και Δράσης ΜΑΘΗΤΕΙΑ, τηρώντας την δέσμευση της για δράση και ανοιχτό διάλογο, συνεχίζει με τη δημοσιοποίηση ερευνητικού ερωτηματολόγιου, ζητώντας την άποψη των κατοίκων, των επισκεπτών και των φίλων της Κεφαλονιάς.

Στη ΜΑΘΗΤΕΙΑ πιστεύουμε ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην προσπάθεια για βελτίωση του οικοσυστήματος στον Κούταβο.

Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε ηλεκτρονικά στα διαδικτυακά και έντυπα μέσα, όπως και στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στην Πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.

Οι Σπουδαστές – Συνιδρυτές στην Κεφαλονιά:

Άρης Γεράκης
Νίκος Κουρβισιάνος
Στράτος Κουρουβακάλης
Μαριάννα Λεγάτου
Νίκη Παναγιώτου
Άννα Πάραλη
Κώστας Αντ. Πετράκης
Αικατερίνη Ποδάρα
Κωνσταντίνος Πρέντζας
Παναγής Φραγκόπουλος

email