ΟΑΕΕ: Mέσω διαδικτύου οι βεβαιώσεις καταβληθεισών εισφορών

ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ

Σας ενημερώνουμε ότι δε θα αποσταλούν βεβαιώσεις καταβληθεισών εισφορών έτους 2013 για φορολογική χρήση.

Η δυνατότητα έκδοσή της παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ΟΑΕΕ με τη συμπλήρωση των στοιχείων ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ).

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων σας θα πρέπει να απευθυνθείτε για την έκδοσή της στα Περιφερειακά Τμήματα ΟΑΕΕ.

email