Oι “καταγγελίες” για μονομερή πολιτική έφεραν ανακοίνωση από το ΚΤΕΛ

ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς

ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς.

Τα πολλά παράπονα που εκφράζονται για το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς για την στήριξη της εταιρείας KEFALONIANLINES και την μη υποστήριξη με λεωφορεία της ζακυνθινής εταιρείας ΙΟΝΙΑΝ FERRIES ανάγκασαν το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς να προβεί στην πιό κάτω ανακοίνωση:

Με την ευκαιρία της ανάρτησης σε διάφορους ιστοτόπους της τιτλοφορούμενης ως΄΄ δημόσια καταγγελία ΄΄ ανωνύμων αλλά συνάμα «αγανακτισμένων πολιτών-επιβατών», η εταιρία μας κρίνει σκόπιμο να εκθέσει δημόσια την άποψη της για τα θιγόμενα ζητήματα (παρόλο που πάγια πρακτική της είναι να μην απαντά σε ανώνυμα δημοσιεύματα) θέτοντας υπόψη κάθε ενδιαφερομένου τα παρακάτω:

Ι.- Μοναδικό κριτήριο στις επιλογές της εταιρίας μας κατά την εκτέλεση του μεταφορικού της έργου είναι το πραγματικό συμφέρον του επιβάτη και ειδικότερα η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση αυτού και δη αυτήν την εποχή που η συγκοινωνία προς και από Αθήνα εκτελείται μόνον μέσω της Κυλλήνης, ουδέποτε δε η εταιρία μας λειτούργησε με λογικές ή πρακτικές μονοπωλίου κ.λπ. ούτε ποτέ «επέλεξε” εταιρία με το πλοίο της οποίας θα μεταφέρονται οι επιβάτες μας .

Είναι γνωστό ότι η εταιρία μας καλύπτει τις ανάγκες μετα-φοράς των επιβατικού με δύο δρομολόγια ημερήσια από Αργοστόλι προς Αθήνα και δύο δρομολόγια από Αθήνα προς Αργοστόλι επιδιώκοντας να εξυπηρετήσει το σύνολο του επιβατικού κοινού. Το πλοίο «ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» εκτελεί σήμερα δρομολόγια καθημερινά στη γραμμή Πόρου-Κυλλήνης και το αντίστροφο (μέχρι πρόσφατα τρεις φορές εβδομαδιαία και στη γραμμή Αργοστολίου-Κυλλήνης) σε ώρες που κατά γενική ομολογία εξυπηρετούν καλύτερα τη μετακίνηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του επιβατικού κοινού.

Κάθε καλοπροαίρετος επιβάτης, συμπολίτης κ.λπ. ( οι συντάκτες της καταγγελίας προφανώς δεν πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των επιβατών μας) μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει τη μοναδική αιτία της μεταφοράς των επιβατών μας με το πλοίο «ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» εάν απλά αναγνώσει τις ώρες αναχώρησης των πλοίων των δύο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη γραμμή από τα λιμάνια του Πόρου και της Κυλλήνης αντίστοιχα. Αναφέρουμε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι σύμφωνα με το ισχύον σήμερα πρόγραμμα δρομολογίων των πλοίων αυτών:

Α) Η εταιρία ΄΄Ionian Ferries΄΄ στην οποία και αναφέρεται η ανακοίνωση (α) στη γραμμή Πόρος-Κυλλήνη εκτελεί δύο δρομολόγια με ώρες αναχώρησης από το λιμάνι του Πόρου στις 14:45μ.μ. και στις 19:15μ.μ. όλες τις ημέρες της εβδομά-δος πλην Σαββάτου που εκτελεί μόλις ένα δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 14:45μ.μ. και (β) στη γραμμή Κυλλήνη-Πόρος εκτελεί επίσης δύο δρομολόγια με ώρες αναχώρησης από το λιμάνι της Κυλλήνης 08:00π.μ. και 17:30μ.μ. καθημερινά πλην Σαββάτου που εκτελεί ένα δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 10:00π.μ..

Β) Το πλοίο «ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» στο οποίο επίσης αναφέρεται η ανακοίνωση (α) στη γραμμή Πόρος-Κυλλήνη εκτελεί καθημερινά δύο δρομολόγια με ώρες αναχώρησης 08:00π.μ. και 16:00 μ.μ. αντίστοιχα και (β) στη γραμμή Κυλλήνη-Πόρος εκτελεί επίσης δύο δρομολόγια καθημερινά με ώρες αναχώρησης 14:00μ.μ. και 21:30μ.μ. (πλην Σαββάτου που το δρομολόγιο των 21:30μ.μ. εκτελείτο στις 18:30μ.μ.).

Καθίσταται αντιληπτό λοιπόν ότι οι επιβάτες των λεωφορείων μας δεν μεταφέρονται με πλοίο της ΄΄Ionian Ferries΄΄ διότι αφενός τα πλοία της εν λόγω εταιρίας δεν εκτελούν πρωινό δρομολόγιο από Πόρο προς Κυλλήνη ούτε μεσημεριανό από Κυλλήνη προς Πόρο και αφετέρου οι ώρες αναχώρησης των απογευματινών δρομολογίων του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΚΕ-ΦΑΛΛΟΝΙΑ» από Πόρο (16:00μ.μ.) και από Κυλλήνη (21:30μ.μ.) εξυπηρετούν σημαντικά περισσότερους επιβάτες μας αφού επιτρέπουν την αναχώρηση των λεωφορείων της εταιρίας από Αργοστόλι για Αθήνα στις 14:30μ.μ. και από Αθήνα για Αργοστόλι στις 16: 45μ.μ. ( πλην Σαββάτου που η η ώρα αναχώρησης είναι 13:45μ.μ.). Ολοκληρώνοντας το ζήτημα αυτό αναφέρουμε ότι δεν είναι ούτε για την εταιρία μας ευχάριστο το γεγονός ότι κάθε επιβάτης μας επιβαρύ-νεται με το ποσό των 1,90 ευρώ (αυτή είναι η διαφορά σήμερα στην τιμή του εισιτηρίου επιβάτη μεταξύ των δύο εταιριών μετά τις πρόσφατες μειώσεις που έγιναν από τις τελευταίες) πλην όμως ο καθορισμός της ώρας αναχώρησης των δρομολογίων των πλοίων καθώς και ο καθορισμός της τιμής των εισιτηρίων αυτών δεν αποτελούν αρμοδιότητα της εταιρίας μας ούτε η τελευταία έχει λόγο στα ζητήματα αυτά .

ΙΙ.- Η εταιρία μας δε συνάπτει συμβάσεις με ιδιοκτήτες καφετεριών και συναφών επιχειρήσεων στα σημεία των καθορισμένων ολιγόλεπτων στάσεων των λεωφορείων της για λόγους αναψυχής των επιβατών μας κατά τη διάρκεια των διαδρομών Κυλλήνη-Αθήνα και Αθήνας –Κυλλήνης αντί-στοιχα. Ουδέποτε μέχρι και σήμερα υπήρξαν παράπονα για φαινόμενα αισχροκέρδειας σε βάρος των επιβατών μας ή για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα σημεία στάσης των λεωφορείων και επομένως είναι εντελώς ανυπόστατα τα περί του αντιθέτου ανωνύμως καταγγελλόμενα .

ΙΙΙ.- Η εταιρία μας, όπως είναι γνωστό, διατελεί μισθώτρια του κτιρίου που ανηγέρθηκε για σταθμός λεωφορείων και το οποίο ανήκει στο Δήμο Κεφαλλονιάς έναντι του οποίου η εταιρία μας εκπληρώνει τακτικά τις συμβατικές της υποχρεώσεις . Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης μάλιστα η εταιρία μας δικαιούται να υπεκμισθώνει σε τρίτα πρόσωπα τα λειτουργούντα σήμερα ως καφετέρια και ψητοπωλείο αντίστοιχα τμήματα του κτηρίου το οποίο και έχει πράξει.

Η εταιρία μας κάθε χρόνο δημοσιεύει κατά τα οριζόμενα στο νόμο τον ισολογισμό της από τον οποίο και προκύπτουν με απόλυτη διαφάνεια τα οικονομικά στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν τους ανώνυμους « αγανακτισμένους πολίτες – επιβάτες» ενώ ακόμη στον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας μας ήδη έχει δοθεί η εντολή να χορηγήσει αντίγραφα των συμφω-νητικών που αναφέρονται στη δημόσια καταγγελία του σε όποιον συμπολίτη μας ή επιβάτη αγανακτισμένο ή μη ζητήσει με αίτηση του να λάβει αντίγραφο αυτών για την «ενημέρωσή» του.

Για την ΚΤΕΛ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

email