Π.Ε Κεφ/νίας: Πρόσληψη 66 ατόμων

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013 (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) μέχρι εξήντα έξι (66) άτομα στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες :

  • Εργάτες αποθήκης : μέχρι ένα (1) άτομα
  • Παγιδοθέτες- δειγματολείπτες : μέχρι πέντε (5) άτομα
  • Αρχιεργάτες-ψεκαστές-παρασκευαστές-μεταφορείς: μέχρι εξήντα (60 ) άτομα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά μέχρι την Δευτέρα 16.9.2013 στην ακόλουθη διεύθυνση : Διοικητήριο, 28100 Αργοστόλι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας (Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κα Ματίνα Ζαπάντη και κος Κουτσός Κώστας 2671360571-2671360575).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email