«Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2015»

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ανακοινώνεται ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2015 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση που διατίθεται από την υπηρεσία
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή έναρξη από ΔΟΥ για τα εμπορικά καταστήματα
  3. Δημοτική Ενημερότητα
  4. Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής
  5. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.

Επισήμανση: Εφόσον ο αιτούμενος χώρος παραμένει ίδιος σε σχέση με το έτος 2014 δεν απαιτείται νέα κάτοψη

email