Παράνομο κρίθηκε από δικαστήριο το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ

Λογαριασμός ΔΕΗ

Λογαριασμός ΔΕΗ

Παράνομη και αντισυνταγματική κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης -με την απόφαση 15594/2012- η βεβαίωση του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αγγελιοφόρος», το δικαστήριο δέχτηκε ότι «η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα διακόπτει την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στην περίπτωση κατά την οποία ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου δεν πληρώσει το ειδικό αυτό τέλος είναι αντισυνταγματική.

Τούτο διότι, η κύρωση της διακοπής ηλεκτροδότησης σε πολίτη μη συνεπή στην ανωτέρω υποχρέωση του καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους, αποτελεί συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση στη συμβατική σχέση μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και προσβολή του δικαιώματος του πρώτου για ελεύθερη απόλαυση των απορρεόντων από τη σχετική σύμβαση προμήθειας δικαιωμάτων του, παραβιάζεται δε η αρχή της αναλογικότητας διότι πρόκειται περί μέτρου το οποίο οδηγεί σε αναίρεση της καθολικότητας της παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς δικτύου και εξυπηρέτησης για λόγο ο οποίος δεν είναι συναφής με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Πέραν τούτων η διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ως κύρωση παραβιάζει όχι μόνον την οικονομική ελευθερία, αλλά και τη συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξίας, γιατί η διακοπή συνεπάγεται στέρηση αγαθού ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη διαβίωση».

«Η διακοπή συνεπάγεται στέρηση αγαθού ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη διαβίωση»

email
Πηγή άρθρου: lifo.gr