Παράταση λειτουργίας ΚΕ.ΣΥ.Π Αργοστολίου

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι για την Συμπλήρωση και Υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόπιν της αλλαγής της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΣΥ.Π) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΠΟ 09.00 ΕΩΣ 15.00.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα Γενικά Λύκεια θα είναι ανοικτά για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων
ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

email