Παράταση του προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”

Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Γίνεται γνωστό στους επενδυτές που έχουν υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης παρατάθηκε έως 31.12.2015 χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Σημειώνεται ότι τα έργα yia τα οποία δεν θα υποβληθεί μέχρι την 30.06.2015 από πλευράς δικαιούχου Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης ή Αίτημα Τροποποίησης θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το Πρόγραμμα.

Εκ του Επιμελητηρίου

email