Παίρνουν τα φυλλάδια από άνεργους ναυτικούς. Νέο νομοσχέδιο σε διαβούλευση από το ΥΝΑ

Άνεργος ναυτικός

Άνεργος ναυτικός

Σε πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται από το Υπουργείο   Ναυτιλίας και Αιγαίου  παραδίδονται νησιά, λιμάνια και ναυτεργάτες  βορά στα νύχια του μεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο 18 προβλέπονται τα εξής:

«α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, καταρτίζεται «Μητρώο Ενεργών Ναυτικών». «Ενεργός» θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον οκτώ μήνες υπηρεσίας επί πλοίου κατά τα τελευταία τρία έτη. Το Μητρώο περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις.
β. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του Μητρώου, η διαδικασία και ο χρόνος ενημέρωσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Δηλαδή, κάθε χρόνο πρέπει ο ναυτεργάτης να έχει κοντά 3 μήνες θαλάσσια υπηρεσία για να μην του πάρουν το φυλλάδιο. Που σημαίνει ότι οι χιλιάδες ναυτεργάτες που είναι μακροχρόνια άνεργοι, τελειώνουν!

Με το ίδιο πολυνομοσχέδιο  επιτρέπονται οι ατομικές συμβάσεις , ενώ είναι στην διακριτική ευχέρεια του  πλοιοκτήτη ποιας εθνικότητας   ναυτεργάτες θα χρησιμοποιήσει!

Δείτε  όλο το πολυνομοσχέδιο και τα σχετικά άρθρα εδώ. Για την ιστορία η διαβούλευση άρχισε στις  13/12/2012 και έληξε πριν δύο ημέρες δηλαδή στις 28/12/2012