Ποιοι δικαιούνται εκλογική άδεια και πόσες μέρες μπορούν να απουσιάσουν

Κάλπη εκλογών

Κάλπη εκλογών

Μέχρι και τρεις ημέρες εκλογική άδεια, μετ’ αποδοχών, δικαιούνται οι εργαζόμενοι ετεροδημότες προκειμένου να μπορέσουν να μετακινηθούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Βάσει της εγκυκλίου που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας,

1. Αδεια ειδικής απουσίας για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος υποχρεούνται να χορηγήσουν όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα.

2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για το σκοπό αυτό, καθορίζεται ως εξής:

Α- Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

  •  Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια 1 εργάσιμης ημέρας.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια 2 εργασίμων ημερών.
  •  Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια 3 εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

Β.- Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

  • Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια 1 εργάσιμης ημέρας.
  •  Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια 2 εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
  •  Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

3. Τέλος για όσους μισθωτούς η Κυριακή 17 Ιουνίου 2012 (ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας) είναι εργάσιμη ημέρα , αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές.

4. Η χορηγούμενη άδεια για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.

email
Πηγή άρθρου: iefimerida.gr