Πληροφορίες σχετικά με τα ΚΕΠ

ΚΕΠ

ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Τα ΚΕΠ αποτελούν την πιο σύγχρονη, σύντομη, αποτελεσματική και αντιγραφειοκρατική υπηρεσία εξυπηρέτησης των Πολιτών.

Ο Δήμος Κεφαλονιάς αποδίδει ιδιαίτερη μέριμνα και ενδιαφέρον για την συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τόσο στο Αργοστόλι όσο και στις Δημοτικές Ενότητες του νησιού μας.

 

 

Ποιες  υπηρεσίες παρέχουν:

Περισσότερες από 1000 υποθέσεις είναι πιστοποιημένες και παρέχονται από τα ΚΕΠ, οι πλέον διαδεδομένες παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

  • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας και Απόδοση ΑΦΜ,
  • Έκδοση ΑΜΚΑ,
  • Υποθέσεις Στρατολογικών θεμάτων (αιτήσεις αναβολής, πιστ/κά κλπ),
  • Πιστοποιητικά Ληξιαρχείων, Δημοτολογίων, Μεταδημοτεύσεις κλπ,
  • Υποθέσεις του Υπουργείου Μεταφορών/Συγκοινωνιών (μεταβιβάσεις οχημάτων, έκδοση αδειών μεταφορών, διπλώματα κ.α),
  • Έκδοση Ποινικών Μητρώων μέσω Πρωτοδικείων για όλη τη χώρα,
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Σπουδών των ΑΕΙ και ΤΕΙ,
  • Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΙΚΑ (η υπηρεσία θα παρέχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης του δήμου στο ΙΚΑ),
  • Εκτελείται θεώρηση υπογραφών, επικύρωση επίσημων κρατικών εγγράφων  και φωτοαντιγράφων,
  • Τέλος παρέχονται Διοικητικές Πληροφορίες που αναφέρονται σε κρατικές υποθέσεις και σε θέματα υπουργείων, οργανισμών και φορέων του δημοσίου.

 ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 Το Κεντρικό ΚΕΠ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (428) για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  από τις 7.30΄ το πρωί έως τις  7.45΄  το βράδυ, τα γραφεία  του είναι στην οδό 21ης Μαΐου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 26713 61031,033,034,036,038

Το ΚΕΠ Παλικής (551) στεγάζεται σε ειδικό γραφείο στο ισόγειο του δημοτικού θεάτρου στο Ληξούρι λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 7.30΄το πρωί έως τις 15.30’ το απόγευμα, τηλέφωνα 26713 61820, 26710 93900

Το ΚΕΠ ΕΛΕΙΟΥ- ΠΡΟΝΝΩΝ (550) στεγάζεται στα γραφεία της Δημ. Ενότητας στον Πόρο  λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 7.30΄το πρωί έως τις 15.30’ το απόγευμα, τηλέφωνα 26713 61630

Το ΚΕΠ ΕΡΙΣΟΥ (120) στεγάζεται στα γραφεία της Δημ. Ενότητας στις Βασιλικάδες  λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 7.30΄το πρωί έως τις 15.30’ το απόγευμα, τηλέφωνα 26743 60302

Το ΚΕΠ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ (429) στεγάζεται στα γραφεία της Δημ. Ενότητας στις Κεραμειές  λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 7.30΄το πρωί έως τις 15.30’ το απόγευμα, τηλέφωνα 26713 61800

Το ΚΕΠ ΠΥΛΑΡΟΥ (635) στεγάζεται στα γραφεία της Δημ. Ενότητας στην Αγία Ευφημία  λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 7.30΄το πρωί έως τις 15.30’ το απόγευμα, τηλέφωνα 26743 60250,620

Το ΚΕΠ ΣΑΜΗΣ (552) στεγάζεται στα γραφεία της Δημ. Ενότητας στη Σάμη  λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 7.30΄το πρωί έως τις 15.30’ το απόγευμα, τηλέφωνα 26743 60521

Το ΚΕΠ ΟΜΑΛΩΝ (935)  στεγάζεται στα γραφεία της Δημ. Ενότητας στα Φραγκάτα  λειτουργεί από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 7.30΄το πρωί έως τις 15.30’ το απόγευμα, τηλέφωνα 26710 86078

 

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam