Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή Οικογενειακού επιδόματος

ΚΕΠ

ΚΕΠ

Ξεκίνησε η υποβολή Αιτήσεων μέσω των Κ.Ε.Π. η Καταβολή του Οικογενειακού Επιδόματος 2012 από τον ΟΑΕΔ,

Το επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.

Οι ορισθείσες ημερομηνίες Έναρξης καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων, έχουν ως εξής:

 

 •  την 25η Ιουλίου 2012 για δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω,
 •  την 3η Σεπτεμβρίου 2012 για δικαιούχους με δύο παιδιά,
 • την 1η Οκτωβρίου 2012 για τους δικαιούχους με ένα παιδί.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης αίτησης οικογενειακού επιδόματος έτους 2012 ορίζεται η 31-01-2013.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας  κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, ή τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία ή τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας-λοχείας.

Τα παιδία για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει:

 • να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών αν σπουδάζουν,
 • αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα,
 •  να είναι άγαμα,
 • να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της ΕΕ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Βεβαίωση εργοδότη,
 • Πιστοπ/κο Οικογενειακής Κατάστασης (οι νέοι δικαιούχοι),
 • Βιβλιάριο ασθενείας των παιδιών,
 •  Βιβλιάριο Εθνικής Τράπεζας με λογ/μό IBAN,
 • Δελτίο Αστυν. Ταυτότητας,
 • Άδεια διαμονής για εργασία από τους αλλοδαπούς.
email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team