Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ για πρόωρη συνταξιοδότηση και σχέδια βελτίωσης

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ Πελ/σου-Δυτ. Ελλάδος-Ιονίου.Πηγή φώτο(opekepe.gr)

Την Δευτέρα 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές που αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών για υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2013, καθώς και οι πληρωμές του μέτρου 121 Σχέδια Βελτίωσης, συνολικού ύψους 7.287.101,19 ευρώ. Παράλληλα, έγινε η πληρωμή των Οδοιπορικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, ύψους 200,60 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές ανά κατηγορία και αριθμό δικαιούχων έχουν ως εξής:

1. Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών με το συνολικό ποσό των 7.036.553,36 ευρώ, σε 44.449 συνολικά δικαιούχους.

2. Μέτρο 121 Σχέδια Βελτίωσης, ποσού 250.547,83 ευρώ, σε 5 δικαιούχους

3. Οδοιπορικά Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, ποσού 200,60 ευρώ σε 1 δικαιούχο.

email
Πηγή άρθρου: agrotikabook.gr