Έλληνο – Ρωσικό Art Project στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού

Ιόνιο ΚέντροΤεχνών και Πολιτισμού

Ιόνιο ΚέντροΤεχνών και Πολιτισμού.

Το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού σε συνεργασία  με το ξενοδοχείο ‘Apollonian Resort & Spa’ και το Ρωσικό  τηλεοπτικό κανάλι ‘Amazing Life’ μέσα στο πλαίσιο του τηλεοπτικού πολιτιστικού κύκλου προγραμμάτων ‘Mediterranean Odyssey’ (‘Η Οδύσσεια της Μεσογείου’) παρουσιάζει το πρώτο Έλληνο – Ρωσικό  Art Project με παρουσίαση έργων  ζωγραφικής  εγκεκριμένων  Ρώσων  Καλλιτεχνών με αποτυπώσεις των φυσικών τοπίων της Κεφαλονιάς.

To τηλεοπτικό κανάλι ‘Amazing Life’  και η Ηelena Danilenko θα παρουσιάσει το concept της  εκπομπής και την 1-τη εισαγωγική παραγωγή που έγινε σε όλα τα Ιόνια νησιά  σε αναφορά της Ομηρικής  Οδύσσειας, την Ποίηση του Καβάφη και την ‘Ιθάκη του καθενός’, μέσω της οποίας προβάλλεται ο αρχαίος και σύγχρονος πολιτισμός και η ιστορία των Ιονίων νήσων, εστιάζοντας στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τις τουριστικές δυνατότητές των.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα ανακοινωθούν οι προτάσεις του τηλεοπτικού καναλιού για τις αναμενόμενες δράσεις  για την προβολή του νησιού στην Ρωσική αγορά  μέσω των ειδικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τηλεοπτικών παραγωγών.

PRESS RELEASE –INVITATION

Ionion Center for the Arts and Culture

in collaboration with Apollonian Resort & Spa and Russian TV Channel

Amazing  Life in the frames of  Television Cultural Cycle of programs ‘Mediterranean Odyssey’ presents  the 1st Greek- Russian Art Project including painting exhibition of popular Russian Artists with  works  based on the expressions of the natural landscapes of the Kefalonia Island.

TV Channel ‘Amazing life’  and Helena Danilenko will present the concept of the TV Program and the 1st TV Production made on Ionian islands in the context of Homeric Odysseus, the Poetry of Cavafy and the ‘Ithaca of each person’, through which is  promoted  the ancient and modern culture, and the history of the Ionian islands, focusing on Kefalonia and Ithaca Islands and their  tourism potential.

During the presentation will be announced the proposals of the TV channel for the expected actions toward promoting Kefalonia & Ithaka in the Russian market through specific Cultural Events and Television Productions.

Δημοσιεύθηκε από το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού

email