Μια Εξερεύνηση της Κεφαλονιάς μέσα από Θραύσματα

Ιόνιο ΚέντροΤεχνών και Πολιτισμού

Ιόνιο ΚέντροΤεχνών και Πολιτισμού.

H καλλιτέχνις Vienna Forrester με καταγωγή από το Lincolnshire θα εκθέσει την ψηφιακή fractal τέχνη της στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού από την 16η έως την 30η Σεπτέμβρη 2014. Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα είναι στις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00 μ.μ.

Το έργο της Vienna έχει περιγραφεί ως «εκπληκτικό», «ζωντανό που δεσμεύει την προσοχή » και ακόμη «όμορφο, μυστηριώδες και μεταμορφικό». Ασυνήθιστη προσέγγισή της στη λήψη της εικόνας οδηγεί σε έντονους, εκρηκτικούς χρωματικούς σχηματισμούς. Χρησιμοποιώντας το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και την ημερομηνία και ώρα σαν σφραγίδα στις ψηφιακές φωτογραφίες της ως στάνταρντ δημιουργεί fractals που έχουν υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία για να αντιπροσωπεύουν τις πτυχές του τόπου. Η προκύπτουσα τέχνη έχει μια αιθέρια, φωταυγή ποιότητα, για την εμφάνιση της οποίας είναι ιδανική η τελευταία λέξη της τεχνολογίας electroluminescent. Αυτό που προκύπτει είναι μια συγχώνευση δύο ευδιάκριτα διαφορετικών τομέων – οι απόλυτοι κανόνες των fractal αλγορίθμων και η φαντασία της καλλιτέχνιδας.

Ο τίτλος IO αναφέρεται στην ιέρεια Ιώ της ελληνικής μυθολογίας -Το Ιόνιο λέγεται ότι πήρε το όνομά της. Το λογότυπο IO αντιπροσωπεύει το παγκόσμιο σύμβολο που χρησιμοποιείται στις ηλεκτρικές συσκευές για τη δύναμη on / off – και είναι τα δυαδικά ψηφία 1 και 0.

Το θέμα της έκθεσης είναι βασισμένο στη σεισμική φύση της Κεφαλονιάς, την πέτρα και τα βράχια που εκτοπίστηκαν, χτίστηκαν , καταστράφηκαν και ξαναχτίστηκαν επί γενεές. Από το πολύ μικρό βότσαλο σε μια παραλία ,τον πανίσχυρο Αίνο, τις Ρωμαϊκές βίλες διακοσμημένες με ψηφιδωτά, την πέτρα που εξορύσσεται και χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σπιτιών , πολλά από τα οποία εξακολουθούν να μένουν άδεια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1953.

“Το ενδιαφέρον μου για την παρατήρηση των προτύπων στον φυσικό κόσμο με οδήγησε στην δουλειά μου με fractals, και η εξέλιξη της τεχνολογίας με βάση την δημιουργία τέχνης με τη χρήση υπολογιστή, με ταμπλέτες και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μου άνοιξε έναν πλούτο ιδεών.

Η έκθεση μου, που χρηματοδοτείται από το Arts Council της Αγγλίας, την National Lottery και το Συμβούλιο του North Lincolnshire , επιδιώκει να γιορτάσει τον διηνεκή χαρακτήρα και την ομορφιά αυτού του « Βασιλείου της Πέτρας », που είναι το όμορφο νησί της Κεφαλονιάς.

Είμαι ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να εκθέσω την δουλειά μου στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού “.

Μια Εξερεύνηση της Κεφαλονιάς μέσα από Θραύσματα

Μια Εξερεύνηση της Κεφαλονιάς μέσα από Θραύσματα

Μια Εξερεύνηση της Κεφαλονιάς μέσα από Θραύσματα

100_1668

Vienna For Fragmented Myths and Memories

A Fractal Exploration of Kefalonia

Lincolnshire artist Vienna Forrester will be exhibiting her digital fractal art at the Ionion Center for Arts and Culture from the 16th to the 30th September 2014. The official opening of the exhibition will be on the 20th September , 20.00 pm

Vienna ‘s work has been described as ‘stunning’, ‘vivid and attention grabbing’ and ‘beautiful, mysterious and metamorphic’. Her unusual approach to image making results in vigorous, explosive colour formations. Using latitude, longitude and the time/date stamp from her digital photographs as integers, she produces fractals which are further manipulated to represent aspects of place. The resultant art has an ethereal, luminescent quality which is ideally suited to being displayed using the latest electroluminescent technology. What evolves is a fusion of two distinctly differing fields – the absolute rules of the fractal algorithm and the imagination of the artist.

The Title IO refers to the Priestess Io of Greek mythology -The Ionian Sea is said to be named after her. The IO logo represents the universal symbol used on electrical devices for power on/off – being the binary digits 1 and 0.

The theme of the exhibition is based around the seismic nature of Kefalonia and the stone and rocks that were displaced, built, ruined and rebuilt over generations. From tiny pebbles on a beach to the mighty Mount Ainos; Roman villas decorated with mosaics, to stone quarried and used for houses, many of which still lie abandoned after the devastating earthquake of 1953.

“My interest in and observation of patterns in the natural world led to my work with fractals, and the evolution of technology based art using PC’s, Tablets and digital cameras opened up a wealth of ideas.

My exhibition, funded by Arts Council England, the National Lottery and North Lincolnshire Council, seeks to celebrate the enduring nature and beauty of this ‘Stone Kingdom’ that is the beautiful island of Kefalonia.
I am thrilled to be given this opportunity to exhibit my work at the Ionion Center for Arts and Culture”.

Μια Εξερεύνηση της Κεφαλονιάς μέσα από Θραύσματα

Vienna Forrester

email