Το πρόγραμμα των διαλέξεων για το Διαδίκτυο και τις Επικοινωνίες στην Κεφαλονιά

Διαλέξεις για το Διαδίκτυο

Διαλέξεις για το Διαδίκτυο

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων για το Διαδίκτυο και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, που οργανώνονται αύριο Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της Δράσης «Εξάλειψη Ψηφιακού Χάσματος μεταξύ Νησιωτικών και Ηπειρωτικών Περιοχών», έχει ως ακολούθως:

Α΄ Κύκλος: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, 16:00-18:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας θα γίνουν ομιλίες με γενικό θέμα Επιχειρηματικότητα και Διαδίκτυο. Αναλυτικά οι τίτλοι και οι ομιλητές:

i.            Διαδικτυωμένη επιχειρηματικότητα: Αντζουλάτος Γεώργιος MSc, Key Account Manager, Ericsson Hellas

ii.            Επιχειρηματικότητα και Ευρυζωνικότητα: Βλάχος Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

iii.            Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και Τουρισμός: Πολυκαλάς Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Β΄ Κύκλος: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, 20:00-22:00, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Κέφαλος», θα γίνουνομιλίες με γενικό θέμα με Διαδίκτυο και Ανάπτυξη Νησιωτικών Περιοχών. Αναλυτικά οι τίτλοι και οι ομιλητές:

i.            Διαδικτυωμένη κοινωνία: Αντζουλάτος Γεώργιος MSc, Key Account Manager, Ericsson Hellas

ii.            Ευρυζωνικά Δίκτυα: Βλάχος Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

iii.            Εξάλειψη Ψηφιακού Χάσματος μεταξύ Νησιωτικών και Ηπειρωτικών Περιοχών: Πολυκαλάς Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Αφίσα Εξάλειψη Φηφιακού Χάσματος Κεφαλονιά

Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφορίες : Σ. Τρουμπέτας (email: spytro [at] teiion [dot] gr, 2671025820)

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης: Σπ. Πολυκαλάς, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

email